Thứ sáu, 06/08/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Nội nâng cao năng lực điều hành phát triển hợp tác xã
09:32 - 22/11/2018
Để thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển mạnh hơn, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành phát triển thành phần kinh tế này trên địa bàn Thủ đô.

Theo số liệu thống kê của Liên minh Hợp tác xã, tại Hà Nội hiện có gần 2.000 HTX, 02 liên hiệp HTX, hơn 200 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007/NÐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác. Hoạt động của thành phần kinh tế tập thể, HTX ở Hà Nội đã góp phần tích cực tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tại các địa phương và các vùng lân cận, xóa đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp một khối lượng hàng hóa đáng kể cho Thủ đô.

Tại Hà Nội đã xuất hiện mô hình HTX liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị

Đặc biệt, kể từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 đi vào thực tiễn, thành phần kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Hà Nội đã có những bước phát triển tích cực, xuất hiện các gương HTX điển hình, tiên tiến làm ăn hiệu quả, có triển vọng phát triển và mở rộng qui mô. Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, mô hình HTX điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, gắn kết nông dân với các doanh nghiệp, HTX đã được triển khai và tạo ra được những quan hệ sản xuất mới.

Thống kê vào thời điểm năm 2017 cho thấy, trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh thu bình quân của các hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 990 triệu đồng/năm; số HTX hoạt động có lãi chiếm 67%; số HTX hòa vốn là 18%; số HTX hoạt động thua lỗ chỉ chiếm khoảng 15%. Lợi nhuận bình quân các HTX ở Hà Nội thu được đạt khoảng 75 triệu đồng/HTX/năm, nhiều HTX đã có lãi từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, vốn quỹ được bổ sung, phân phối lãi cho xã viên ngày càng tăng. Ngoài ra, các HTX nông nghiệp còn góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới, phân vùng sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Một số HTX đã thực hiện liên kết với các công ty giống cây trồng cung cấp các loại giống mới, chất lượng, năng suất cao, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt khoảng 220 triệu đồng/ha/năm.

Biểu dương điển hình tiên tiến kinh tế HTX ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Để hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, thành phố Hà Nội đã bố trí vốn khoảng 130 tỷ đồng cho Quỹ Phát triển HTX phân bổ cho các HTX; các sở, ngành chức năng của Hà Nội cũng đã phối hợp với Liên minh HTX thành lập các tổ công tác xuống tận các địa bàn nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho kinh tế tập thể, HTX phát triển ngay từ cấp cơ sở. Hiện nay, Hà Nội đang tiếp tục tập trung các nguồn lực xây dựng các HTX điển hình tiên tiến, lấy HTX làm trung tâm cho các chương trình nông nghiệp trọng điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển chuỗi HTX nông sản an toàn, cơ giới hóa nông nghiệp… Ðây là một hướng đi mới mang tính sáng tạo của Thủ đô nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể, HTX, đặc biệt trong bối cảnh cả nước còn có hàng nghìn HTX nông nghiệp hoạt động yếu kém, chưa giải thể được.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn trong thời gian tới, ngày 20/11/2018, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 6332/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX và giao cho một Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban để điều hành công việc này. Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố về các chủ trương, cơ chế, chính sách, các giải pháp chiến lược đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; giúp UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan tới đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012 và các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội về phát triển thành phần kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể, hợp tác xã của Hà Nội do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực, sẽ giúp UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX của trung ương và thành phố; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Ngọc Quỳnh
Nguồn: NNVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá