Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Năm 2019: Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý
10:21 - 25/12/2018
Phát triển số lượng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, THT; tăng thu nhập và cải thiện đời sống thành viên và chia sẻ lợi ích cộng đồng.
Ảnh minh họa

Hiện nay, toàn tỉnh có 112 hợp tác xã, 3 chi nhánh Liên hiệp HTX, tăng 12 HTX so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thành lập mới 6 HTX, giải thể 2 HTX. Ðến nay, trên toàn tỉnh có 102 HTX đã được chuyển đổi (có 5 HTX hoạt động yếu kém chờ giải thể), 10 HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Trên địa bàn tỉnh có 108 tổ hợp tác (THT), trong đó thành lập mới 5 THT (đạt 25% so kế hoạch).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018, khu vực kinh tế tập thể, HTX tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NÐ-CP của Chính phủ quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX, dù đã được tích cực triển khai, nhưng đi vào cuộc sống không nhiều. Có chính sách hầu như chưa thực hiện được như hỗ trợ về kết cấu hạ tầng. Một số chính sách thực hiện chưa hiệu quả như ưu đãi tín dụng, hỗ trợ chế biến sản phẩm… Số lượng HTX được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tỉnh chưa xây dựng được nhiều mô hình HTX kiểu mới, quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế. Ða số các HTX có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết. Khả năng huy động của các hộ thành viên rất hạn chế, khó vay vốn từ ngân hàng.

Mặt khác, một số HTX chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa các thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa HTX với các thành viên mờ nhạt, chưa thể hiện tinh thần hợp tác. Lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều. Việc liên kết, liên doanh giữa HTX với HTX, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít.

Trước thực trạng trên, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Theo đó, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng phát triển cộng đồng, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 khu vực kinh tế tập thể, HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh sẽ phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý, phấn đấu thành lập mới 10 HTX, 10 tổ hợp tác, giải thể 10 HTX yếu kém. Dự kiến luỹ kế số lượng HTX năm 2019 là 112 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 và 120 THT. Số lượng thành viên mới HTX là 2.000 người, số thành viên THT là 200 người; tăng dần thu nhập bình quân của HTX từ 300 triệu đồng/HTX/năm lên 340 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân của thành viên HTX từ 55 - 60 triệu đồng/năm, của thành viên THT từ 45 - 50 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh khuyến khích các HTX hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế tiềm năng của tỉnh như nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả cạnh tranh: HTX đa ngành nghề, HTX hoạt động trong lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản và thu gom, vận chuyển rác thải nông thôn.

Phát triển số lượng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, THT; tăng thu nhập và cải thiện đời sống thành viên và chia sẻ lợi ích cộng đồng.

TRÚC LY
Nguồn: baotayninh.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá