Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Lý lịch trích ngang Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khóa VII
22:00 - 13/12/2018
Xem và tải bản tóm tắt lý lịch trích ngang Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khóa VII tại đây

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                               
                                                         
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
 
 
          * Họ và Tên:        THÀO XUÂN SÙNG
          * Năm sinh:                    29/11/1958
          * Dân tộc:             Mông                             * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                   Xã Long Hẹ - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
          * Trú quán: Khu biệt thự Hồ Tây, Số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội           * Trình độ:
                   + Học vấn: 10/10       + Chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Đảng
                   + Lý luận:  Cử nhân    + Ngoại ngữ:    Tiếng Pháp B
          * Chức vụ hiện nay:
                   + Đảng:   Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội NDVN
                   + Đoàn thể:                   
+ Chính quyền: Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội NDVN; đại biểu Quốc hội khóa XIV
* Ngày vào Đảng: 12/7/1984                    ; Ngày chính thức: 12/01/1986
* Quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ và đơn vị công tác
7/1979 - 7/1984 Tháng 7/1979, được tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng và ngày 01/01/1980 được tuyển dụng chính thức làm cán bộ tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; học Đại học Lý luận chính trị Mác - Lê nin chuyên ngành Khoa học Lịch sử Đảng tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nay thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
8/1984 - 3/1986 Cán bộ nghiên cứu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
4/1986 - 5/1987 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên huấn, An ninh - Quốc phòng Tỉnh đoàn Sơn La. Học Trường Đoàn cao cấp BKIII Liên Xô
5/1987 - 10/1992 Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
11/1992 - 11/1993 Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
11/1993 - 12/1994 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
12/1994 - 5/1996 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh; Học viên Học viện Hành chính Quốc gia
6/1996 - 12/1999 Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La
01/2000 - 6/2002

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Học viên Học viện Quốc phòng
6/2002 - 10/2002 Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La
10/2002 - 01/2011 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
01/2011 - 6/2012 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La;Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Sơn La
6/2012 - 12/2017 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa  XIV
22/12/2017  - Nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV
 
* Khen thưởng: Được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 02 Huân chương Lao động hạng hai, 01 Huân chương Lao động hạng ba, 01 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 01 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhì, 01 Huân chương Hữu nghị và 01 Huân chương tự do hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 03 Bằng khen; các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ, ngành tặng thưởng 34 huy chương, kỷ niệm chương
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
    BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                               
                                                                    
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
 
 
          * Họ và Tên:        LƯƠNG QUỐC ÐOÀN
          * Năm sinh:                   21/12/1970
          * Dân tộc:             Kinh                               * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                   X. Vũ An -  H. Kiến Xương - T. Thái Bình
          * Trú quán:       Chung cư Greem Pax, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội                * Trình độ:
                   + Học vấn:  12/12                    + Chuyên môn: Cử nhân Luật
                   + Lý luận:   Cao cấp                + Ngoại ngữ:    Tiếng Anh C
          * Chức vụ hiện nay:
                   + Đảng:              Uỷ viên Ðảng ðoàn Hội Nông dân Việt Nam
                   + Đoàn thể:                Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan
+ Chính quyền:  Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội NDVN
* Ngày vào Đảng: 06/10/1994          ; ngày chính thức: 06/10/1995
* Quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ và đơn vị công tác
02/1992 - 12/1994 Cán bộ Văn phòng Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
01/1995 - 6/1999 Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
7/1999 - 9/2004 Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân VN
10/2004 - 12/2005 Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
01/2006 - 12/2008 Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan kiêm Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan TW Hội từ tháng 01/2007
01/2009 - 02/2009 Ủy viên Ban Chấp hành, Uỷ viên BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chính trị viên BCH Quân sự cơ quan Trung ương Hội
3/2009 - 6/2013 Ủy viên Đảng đoàn khóa V, Uỷ viên BTV Trung ương Hội khoá V, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội khóa VII, Phó Bí thư chi bộ Ban Tổ chức (4/2010 - 8/2012), Bí thư chi bộ Ban Tổ chức từ tháng 9/2012, Chính trị viên BCH Quân sự cơ quan Trung ương Hội đến tháng 8/2010
7/2013 - 6/2016 Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Uỷ viên BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, khóa VIII, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức
28/6/2016 - 8/2016 Ủy viên Đảng đoàn khóa VI, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, khóa VIII, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức
9/2016 - Nay Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan
 
* Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Chiến sỹ thi đua Trung ương Hội; Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam”
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
 
    BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN
 
 
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                               
                                                                    
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
          * Họ và Tên:        PHẠM TIẾN NAM
          * Năm sinh:                    29/3/1975  
          * Dân tộc:             Kinh                              * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                   X. Liên Bảo - H. Vụ Bản - T. Nam Định.
          * Trú quán:          Số 9, Tổ 9, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
          * Trình độ:
                   + Học vấn:  12/12                    + Chuyên môn: Cử nhân Luật
                                                                             Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
                   + Lý luận:   Cao cấp                + Ngoại ngữ: Tiếng Anh C      
          * Chức vụ hiện nay:
                   + Đảng:              Uỷ viên Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam
                   + Đoàn thể:                   
                   + Chính quyền: Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội NDVN   
          * Ngày vào Đảng: 19/01/2001 ,                    ngày chính thức: 19/01/2002 
* Quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ và đơn vị công tác
6/1998 - 9/2004 Chuyên viên Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
10/2004 - 12/2005 Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan (10/2005)
01/2006 - 11/2008 Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho nông dân; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan TW, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan
12/2008 - 02/2013 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật nông dân; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan
3/2013 - 6/2015 Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa V, VI, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI (8/2013), Chánh Văn phòng Trung ương Hội kiêm Chánh Văn phòng Phát triển bền vững, kiêm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (01/2014 - 5/2015); Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng
7/2015 - 6/2017 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VI, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm Chánh Văn phòng Phát triển bền vững; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng bộ bộ phận Văn phòng
7/2017 - Nay Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Hội đến tháng 9/2017; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đến tháng 01/2018
 
* Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của BCH TW Hội; Chiến sỹ thi đua Trung ương Hội; Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
 
BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN
 
 
 
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                               
                                                                    
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
          * Họ và Tên:        ĐINH KHẮC ĐÍNH
          * Năm sinh:          12/4/1966              
          * Dân tộc:             Kinh                              * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                    X. Vinh Xuân - H. Phú Vang - T. Thừa Thiên Huế
          * Trú quán:           Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
          * Trình độ:
                   + Văn hoá:  12/12        + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Công nghiệp
                                                                                 Thạc sỹ Kinh tế
                   + Lý luận:   Cử nhân.   + Ngoại ngữ:    Tiếng Anh C    
          * Chức vụ hiện nay:
                   + Đảng:                  Ủy viên Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam
                   + Đoàn thể:                   
                   + Chính quyền:    Phó Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội NDVN.   
*  Ngày vào Đảng: 03/02/1987                   ; Ngày chính thức: 03/02/1988
* Quá trình công tác
Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức vụ và đơn vị công tác
1981 -1984 Đội phó Đội thanh niên xung kích an ninh thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
1984 - 1988  Cán bộ, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Thị đoàn Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
1988 - 1992 Phó Bí thư chi bộ khối Dân vận huyện Cư Jút, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn kiêm Thư ký Hội đồng nhân dân huyện, kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút, Đắk Lắk
1992 - 1994 Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban trường học, Trưởng ban phong trào tỉnh đoàn kiêm Bí thư đoàn khối các cơ quan tỉnh
1994 - 1996 Học cử nhân lý luận chính trị tại phân viên Đà Nẵng
02/1996 - 8/1996 Giám đốc Công ty sản xuất dịch vụ thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk
1996 - 2003 Công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, Phó Trưởng phòng cơ sở Đảng viên; Phó Trưởng phòng cán bộ; Phó Trưởng phòng chính sách; Trưởng phòng chính sách; Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn; Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy
2004 - 2006 Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động  - Thương bình và Xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Đắc Nông, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắc Nông khóa I
2007 - 3/2009 Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo trợ tỉnh Đắc Nông, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động Thương bình và Xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đắc Nông, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Đắc Nông khóa I
4/2009 - 6/2012 Phó Chánh Văn phòng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh (T78)
7/2012 - 8/2012 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương
9/2012 - 01/2013 Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương Đảng
02/2013 - 9/2014 Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương Đảng
10/2014 - 3/2018 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
4/2018 - Nay Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 
* Khen thưởng: Nhiều Huy chương và Kỷ niệm chương; Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và của Trung ương đoàn; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2016)
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
 
        BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN
 
 
 
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                               
                                                                    
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
          * Họ và Tên:        BÙI THỊ THƠM
          * Năm sinh:                    27/7/1969  
          * Dân tộc:             Kinh                              * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                   X. Thọ Nghiệp - H. Xuân Trường - T. Nam Định
          * Trú quán:          P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
          * Trình độ:
+ Học vấn: 12/12           + Chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp;
                                                           Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
                   + Lý luận:   Cao cấp.      + Ngoại ngữ: Tiếng Anh C     
          * Chức vụ hiện nay:
+ Đảng:              Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên BTV Đảng ủy CQ,
                           Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức
                   + Đoàn thể:        Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội
+ Chính quyền:  Trưởng ban Tổ chức TW Hội Nông dân Việt Nam
          * Ngày vào Đảng: 24/11/1995                 ; Ngày chính thức: 24/11/1996
* Quá trình công tác
Từ tháng năm
đến tháng năm
Chức vụ và đơn vị công tác
9/1990 - 7/1994 Giáo viên Trường THCS Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
8/1994 - 5/1998 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
6/1998 - 12/1998 Cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
01/1999 - 10/2003 Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Nam Định; Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; đại biểu HĐND huyện (từ tháng 5/1999); Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (từ tháng 7/2002) (kiêm nhiệm)
11/2003 - 10/2005 Huyện ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Trường, tỉnh Nam Định; đại biểu HĐND huyện; Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (7/2002 - 5/2009) (kiêm nhiệm)
11/2005 - 7/2010 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường, tỉnh Nam Định; đại biểu HĐND huyện
8/2010 - 4/2014 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định, Chủ tịch Công đoàn trường
5/2014 - 8/2016 Ủy viên BCH Trung ương Hội, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Nam Định (từ tháng 6/2016), Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định
9/2016 - 12/2016 Ủy viên BCH Trung ương Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
01/2017 - Nay Ủy viên Đảng đoàn, UVBTV TW Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CQ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 
* Khen thưởng: Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh (2013); Nhiều Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
 
   BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN


 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                              
                                                                    
TÓM TẮT LÝ LỊCH
 
          * Họ và Tên:        NGUYỄN XUÂN ÐỊNH
          * Năm sinh:                   20/8/1970
          * Dân tộc:             Kinh                     * Tôn giáo: Không
          * Quê quán:                   X. Hùng Dũng -  H. Hưng Hà -  T. Thái Bình
          * Trú quán:         P. Đại Mỗ - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội        
          * Trình độ:
+ Học vấn: 12/12            + Chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp;
                                        Cử nhân Ngoại ngữ; Thạc sỹ Kinh tế Phát triển
                   + Lý luận:   Cao cấp       + Ngoại ngữ: Cử nhân Ngoại ngữ
          * Chức vụ hiện nay:
                   + Đảng:  Ủy viên BCH Đảng bộ CQ, Bí thý Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế
                   + Đoàn thể:          Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội
+ Chính quyền:      Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế TW Hội NDVN.
* Ngày vào Đảng:    10/3/2005;         ngày chính thức: 10/3/2006    
* Quá trình công tác
Từ tháng năm
đến tháng năm
Chức vụ và đơn vị công tác
10/1994 – 3/1999 Chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
4/1999 - 8/2003 Chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công tác tại Hội Nông dân thành phố Hà Nội.
9/2003 - 8/2006 Chuyên viên Ban Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
9/2006 - 11/2008 Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
11/2008 - 02/2012 Uỷ viên BCH TW Hội, Phó Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
3/2012 - 02/2013 Uỷ viên BCH TW Hội, Phó Trương ban phụ trách Ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư chi bộ
3/2013 - 6/2013 Uỷ viên BCH TW Hội, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư chi bộ
7/2013 - 6/2015 Uỷ viên BTV TW Hội, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Chi bộ
7/2015 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Hợp tác quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội, Bí thư Chi bộ
* Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng ba (2015); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010); Bằng khen của BCH TW Hội (2012); Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”...
* Kỷ luật:             Không
* Sức khoẻ:           Bình thường
BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá