Thứ bảy, 30/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Lịch công tác tuần thứ 06 của Thường trực TW Hội NDVN (từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023)
15:58 - 06/02/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  03  tháng 02 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 06 (từ ngày 06/02 đến ngày 10/02/2023)
-------------

Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (06/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Họp với Ban Xã hội triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tập thể Lãnh đạo Ban Xã hội Phòng làm việc của đ/c Trưởng ban Xã hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ ba (07/02/2023)
 
 
 
 
 
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Chủ trì họp Đảng đoàn Hội Nông dân -  Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn.
- Mời các đồng chí Ban đảng theo dõi TW Hội.
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội Hội nghị diễn ra cả ngày
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với các đơn vị sự nghiệp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các đề án. Cùng dự có: Đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức TW Hội. Phòng họp số 2 tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ tư (08/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
9h00’ Làm việc với Văn phòng Trung ương Hội. - Đồng chí Chánh Văn phòng.
- Các đ/c Phó Chánh Văn phòng.
- Các đ/c Trưởng, Phó phòng trực thuộc Văn phòng.
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Trung tâm Môi trường Nông thôn. - Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Môi trường Nông thôn.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội.
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Dự sinh hoạt Chi bộ Ban Tuyên giáo Các đồng chí đảng viên Ban Tuyên giáo TW Hội. Phòng số 2 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội.  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
 Phó Chủ tịch
8h00’ Họp với Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam Tập thể Lãnh đạo Trường Trung cấp Nông dân. Phòng họp số 3, tầng 5, trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
8h30’ Họp nghe báo cáo các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tỉnh ủy Sơn La. - Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị: Thành phần giấy mời của Ban Kinh tế. Phòng họp tầng 9, trụ sở Cơ quan TW Hội  
14h00’ Làm việc với Trường  Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Đại diện Lãnh đạo Văn phòng TW Hội
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức TW Hội
- Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.
Phòng họp tầng 9, trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ năm (09/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
 Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Làm việc với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Tập thể lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Phòng số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh. - Tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội.
Phòng họp số 2, tầng 3, Trụ sở Cơ quan TW Hội  
14h00’ Làm việc với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội. - Tập thể lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra.
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Hội.
 
Phòng họp số 2, tầng 3, Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028” của Hội Nông dân Tp Hà Nội.
 
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Hội.
- Theo phân công của Thường trực TW Hội.
Tại Nhà Văn hóa thôn Hương Gia, Xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội.  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
14h00’ Bàn giải pháp thực hiện Kết luận 454-KL/KLHND ngày 06/7/2022 của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của các Trung tâm Hỗ trợ nông dân trong thời gian tới. - Đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị: Ban Tổ chức, Ban Kinh tế, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trung tâm Môi trường Nông thôn. Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội.  
Thứ sáu (10/02/2023)
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
 Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
 
 
8h00’ Chủ trì họp Thường trực Trung ương Hội. - Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Văn phòng Trung ương Hội.
- Các Ban, đơn vị có nội dung trình Thường trực.
- Đ/c Thư ký Chủ tịch
Phòng họp số 4, tầng 3, Trụ sở Cơ quan TW Hội.  
 
 
 
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
14h00’ Họp Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng Cơ quan UBKT.
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân.
- Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban DT, TG, QP-AN.
- Đ/c Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và HTQT.
- Đ/c Phạm Văn Thiện, Giám đốc TT trường nông thôn.
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội.
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Tuyên giáo.
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội. Lịch công tác này thay cho giấy mời.

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá