Thứ bảy, 30/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 07 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)
16:26 - 15/02/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  10  tháng 02 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 07 (từ ngày 13/02 đến ngày 17/02/2023)
-------------
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú  
Thứ hai (13/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
 
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
 
14h00’
 
Làm việc với Tiểu ban hậu cần Đại hội  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, TB Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân
- Đ/c Vũ Quốc Huy, TB DT, TG, QP-AN
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng Ban Kinh tế
- Đ/c Nguyễn Văn Đại, HT Trường Trung cấp Nông dân
- Đ/c Lưu Quang Định, TBT Báo NTNN
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, TBT Tạp chí Nông thôn mới
- Đ/c Lều Thị Minh Huệ, Phó Ban Xã hội
- Đ/c Lê T. Hồng Vân, P.Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Thi, PGĐ Trung tâm HTND.
 
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội.
 
Lịch công tác này thay cho giấy mời.
 
 
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
 
8hh30’
 
Họp Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng Cơ quan UBKT.
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, TB Điều hành Quỹ HTND.
- Đ/c Vũ Quốc Huy, TB DT, TG, QP-AN.
- Đ/c Mai Bắc Mỹ, TB Đối ngoại và HTQT.
- Đ/c Phạm Văn Thiện, GĐ TTMT nông thôn.
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, P.Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó BTC.
- Đ/c Nguyễn Văn Sinh, P.HT Trường Cán bộ.
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó BTG.
 
Phòng họp số 4 tầng 3, trụ sở Cơ quan TW Hội.
 
Lịch công tác này thay cho giấy mời.
 
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Đi công tác Hà Tĩnh. Làm việc với Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị liên quan về bảo hiểm cho hội viên nông dân. Lãnh đạo Ban Xã hội Tỉnh Hà Tĩnh    
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
8h00’ - Khảo sát và xử lý vướng mắc tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân tại Phú Yên
- Làm việc với BTV Hội Nông dân Phú Yên về hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; kinh tế tập thể; xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp
Đ/c Giám đốc Trung tâm Hỗ trơ Nông dân Tỉnh Phú Yên    
Thứ ba (14/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Làm việc với Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng BTC
- Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P.Ban Kinh tế
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT.
 
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch công tác này thay cho giấy mời  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Tuyên giáo TW Hội Tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội    
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan về bảo hiểm cho hội viên nông dân.
 
Lãnh đạo Ban Xã hội Tại tỉnh Nghệ An    
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Thứ tư (15/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Tạp chí Nông thôn mới Ban Biên tập và Lãnh đạo các phòng thuộc Tạp chí Nông thôn mới Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội    
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự diễn đàn kinh tế Việt Nam – Nhật Bản   Hà Nội    
Thứ năm (16/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h30’ Dự Hội nghị gặp mặt Đại biểu Trí thức, Nhà khoa học, Văn nghệ sỹ xuân Quý Mão 2023.   Trụ sở Trung ương Đảng    
 
Đ/c Phạm Tiến Nam,
 Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi công tác tại tỉnh Tây Ninh (từ ngày 16/2 – 17/2) Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW Hội Tỉnh Tây Ninh Lịch dự kiến  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Xã hội về việc xây dựng dự thảo Đề án về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Đề án An toàn thực phẩm. Tập thể Lãnh đạo Ban Xã hội Phòng làm việc của đ/c Trưởng ban Xã hội    
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
Cả ngày Đi công tác Sơn La. Làm việc với Tỉnh uỷ Sơn La triển khai Chương trình phối hợp giữa TW Hội và Tỉnh Sơn La năm 2023 - Lãnh đạo Ban Kinh tế
- Đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ nồng dân
- Cán bộ giúp việc đ/c Phó Chủ tịch
Tỉnh Sơn La    
Thứ sáu (17/02/2023)
 
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Chủ trì Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành phần theo giấy mời của Văn phòng Đảng ủy Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội    
14h30’ Dự Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   Tại Nhà Quốc Hội    
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h00’ Dự Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác xây dựng Đảng.   Hội trường tầng G, Ban Tổ chức TW    
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội    
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
Cả ngày Đi công tác Điện Biên. Làm việc với Tỉnh uỷ - UBND tỉnh Điện Biên - Lãnh đạo Ban Kinh tế
- Đại diện lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ nồng dân
- Cán bộ giúp việc đ/c Phó Chủ tịch
Tỉnh Điện Biên    

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá