Thứ năm, 08/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 08 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
21:36 - 20/02/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  17  tháng 02 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 08 (từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
-------------

Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (20/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng - Đ/c Nguyễn Văn Phan, P. Chủ nhiệm CQUBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, CVP, Thư ký Chủ tịch
 
Thành phố Hồ Chí Minh
 
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế   Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
 
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
8h00’ Dự họp chi bộ Ban Kinh tế và họp giao ban tổng kết công tác tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023. Tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Kinh tế Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
14h00’ Họp nghe báo cáo các nội dung Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Tỉnh ủy Sơn La. - Đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị: Ban Kinh tế; Ban Tổ chức; Văn phòng; Ban Xã Hội; Ban Tuyên giáo; Ủy ban Kiểm tra; Trường Cán bộ Hội; Ban Đối ngoại và HTQT; Ban DT, TG, QP-AN; TT Môi trường Nông thôn; Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn; Báo Nông thôn Ngày nay; Tạp chí Nông thôn mới; Quỹ Hỗ trợ nông dân.
- Trưởng phòng Phát triển bền vững.
 
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Thứ ba (21/02/2023)
 
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
 
14h00’
Chủ trì Họp Đảng đoàn Hội Nông dân, Thường trực Trung ương Hội - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn.
- Mời các đồng chí Ban đảng theo dõi TW Hội.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h00’ Dự hội nhị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu từ công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.   Trụ sở Chính phủ, Tp. Hà Nội  
Thứ tư (22/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Đi công tác tại tỉnh Thái Bình (từ chiều ngày 22/02 đến hết sáng 23/02) - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Ban Tổ chức
Tỉnh Thái Bình  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Ban Xã hội và Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Tập thể lãnh đạo Ban Xã Hội
- Tập thể lãnh đạo Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam
Tại Trụ sở Trường Trung cấp NDVN  
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự họp giao ban tổng kết công tác tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023. Tập thể lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
14h00’ Dự họp giao ban tổng kết công tác tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2023. Tập thể lãnh đạo Trường Cán bộ Hội Nông dân Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ năm (23/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
15h00’ Hội nghị ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Trưởng các Ban, đơn vị thuộc TW Hội
- Lãnh đạo Văn phòng TW Hội
(Lịch công tác này thay cho giấy mời)
Hội trường tầng 1, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội Văn phòng chuẩn bị xe đi chung xuất phát 14h45
 
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi công tác tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (từ ngày 23/02 – 24/02) - Đ/c Phạm Văn Thiện, Giám đốc  Trung tâm Môi trường nông thôn Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi công tác tại tỉnh Long An (từ ngày 23/02 – 24/02)
 
- Đ/c Lê Anh Dũng, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, Văn phòng Phía Nam
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P.Trưởng ban Tổ chức.
 
Tỉnh Long An
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
 Phó Chủ tịch
9h00’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII - Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, P.Ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó TBT Tạp chí Nông thôn mới
- Đ/c Vũ Thị Huyền Vân, Ủy viên UBKT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Phòng Tổng hợp, TT-LT
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
14h00’ Làm việc với Văn phòng TW Hội nghe báo cáo về phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp - Tập thể lãnh đạo Văn phòng TW Hội Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ sáu (24/02/2023)
 
 
 
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Dự Hội thảo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng - Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, CVP, Thư ký Chủ tịch
 
Nhà khách Tây Hồ, Hà Nội
 
14h00’ Chủ trì Họp giao ban tháng 2/2023 - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
- Đ/c Trưởng các Ban, đơn vị thuộc TW Hội
Phòng họp số 4, tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với BTV Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh; nắm tình hình khu di tích lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo.
 
Tỉnh Tây Ninh  

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá