Thứ năm, 08/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 09 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)
16:42 - 27/02/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  24  tháng 02 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 09 (từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2023)
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (27/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Họp Tổ giúp việc vận động tài trợ kinh phí của Tiểu ban Hậu cần Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng.
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Tr. Ban Kinh tế
- Đ/c Lưu Quang Định, TBT. Báo NTNN
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, TBT Tạp chí NTM
- Đ/c Lê Thị Hồng Vân, P. Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, P.Chánh Văn phòng
- Đ/c Nguyễn Thị Thi, PGĐ TTHT ND, NT.
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Phòng Tổng hợp, TT-LT.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ   Tp. Hà Nội  
15h00’ Làm việc với Trung tâm Môi trường nông thôn Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Môi trường Nông thôn Phòng họp số 2 tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
10h00’ Đi chúc mừng Bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. - Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lò Trung Kiên, P. Trưởng ban Xã Hội.
Tp. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.   Tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bạc Liêu  
Thứ ba (28/02/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
14h00’ Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán trệt, tuyên tuyền Nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Hội trường tầng 2, Trụ sở cơ quan TW Hội  
15h30’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan. - Thành phần theo giấy mời của Văn phòng Đảng ủy Phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng (từ ngày 28/02 – 01/3/2023) - Đ/c Nguyễn Thị Thi, Phó giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.TP Tổng hợp, TT – LT.
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, P. Trưởng ban Ban Tổ chức.
Tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Sóc Trăng  
Thứ  tư (01/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Trung ương    TP. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Báo Nông thôn Ngày nay về triển khai kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. - Tập thể Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng ban Báo Nông thôn ngày nay Phòng họp số 4, tầng 3, trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ năm (02/03/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Quốc hội   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Họp triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. - Đ/c Trưởng Ban, đơn vị: Ban Kinh tế; Ban Xã Hội; Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh; Chánh Văn phòng. Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội VIII. - Thành phần dự theo Quyết định số 5924-QĐ/HNDTW ngày 23/9/2023
- Ban Tuyên giáo chuẩn bị tài liệu.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
 
9h00’
Làm việc với Lãnh đạo Ban Tổ chức Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức Phòng Đ/c Phó Chủ tịch  
14h00’ Họp Hội đồng xét tuyển viên chức. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Tr.Ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, TB Điều hành Quỹ HTND
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Trần Mạnh Hoài, Phó BT TT Đảng ủy
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P.Ban Kinh tế
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, P. Chánh Văn phòng.
Phòng họp số 3 tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Thứ sáu (03/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng. - Đ/c Nguyễn Văn Phan, P.Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, CVP, Thư ký Chủ tịch.
Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với BTV Hội Nông dân tỉnh Hà Nam; nắm tình hình khu di tích lịch sử của Hội Nông dân Việt Nam. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo.
- Đ/c Chu Thị Hương, CV Ban Tuyên giáo.
Tỉnh Hà Nam  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
14h00’
 
Chủ trì họp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. - Các Đ/c Trưởng ban, đơn vị: Ban Xã hội; Ban Kinh tế; Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh; Ban Tuyên giáo, Trường Cán bộ; Trường Trung cấp ND, TT Hỗ trợ ND, NT;  Báo Nông thôn NN; Tạp chí NTM; Văn phòng TW Hội.
- Ban Xã hội chủ trì phối hợp với các ban, đơn vị chuẩn bị nội dung.
Phòng họp số 4 tầng  3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Cao Xuân Thu Vân,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc về những thẩm định các đề án, phương án liên quan đến tự chủ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc TW Hội. Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị: Văn phòng TW hội; Ban Tổ chức;  
- Trường TC ND (từ 8h00 – 10h00);
 - Trường Cán bộ Hội (từ 10h00 – 11h30’);
-  TT Môi trường nông thôn; TT Hỗ trợ ND, NT (từ 14h00 – 16h00);
-  Báo Nông thôn ngày nay; Tạp chí NTM (từ 16h00 – 16h30’).
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá