Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 10 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
21:09 - 07/03/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  3  tháng 3 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 10 (từ ngày 06/3 đến ngày 10/3/2023)
-------------
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (06/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
14h00’ Dự sinh hoạt chi bộ Ban Tổ chức. - Chi bộ Ban Tổ chức Phong họp số 4 tầng 3, Trụ sở Cơ quan TW Hội.  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Làm việc với Quỹ Hỗ trợ Nông dân - Các đồng chí Trưởng, Phó ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân. Phòng Đ/c Trưởng ban  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
10h00’ Làm việc với Báo Nông thôn ngày nay Tập thể Ban Biên tập Báo Nông thôn ngày nay Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
18h00’ Dự Lễ trao giải Tài chính Quốc tế của Tổng công ty Bảo hiểm PVI. - Đ/c Lê Anh Dũng, Trưởng ban Xã hội Tp. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan.   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ ba (07/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
13h30’ Chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). -  Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Thành phần theo Công văn số 5145-CV/HNDTW ngày 23/02/2023.
Hội trường tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Dự HN gặp mặt Thủ tướng Chính phủ với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Xã hội và Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam - Tập thể lãnh đạo Ban Xã hội
- Tập thể lãnh đạo Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam
Tại phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội. Lịch này thay cho giấy mời
Thứ tư (08/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h30’ Chủ trì Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn. -  Đ/c Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Thành phần theo Giấy mời 03-GM/CQTW ngày 06/3/2023.
 
Tại phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội.  
Thứ năm (09/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng.  - Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó CN UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch.
Tp. Hà Nội  
14h00’ Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2022; triển khai công tác năm 2023 Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức
 
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch.
 
Tỉnh Bắc Giang  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P.Ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Ban Kinh tế
- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Thư ký Tổ.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Đi Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ HND khóa VII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ HND khóa VIII (Từ ngày 09/3 – 10/3/2023). - Đ/c Phạm Văn Thiện, GĐ TT Môi trường
- Đ/c Lê Xuân Trường, P.TB Tổ chức
- Đ/c Hà Thị Duyên, UV Ủy ban Kiểm tra
- Đ/c Phạm Thu Thủy, Cán bộ TT Môi trường.
Tỉnh Bình Dương  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Đi thăm mô hình Nông nghiệp công nghệ cao.   TP. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Chủ trì Họp bàn về việc triển khai Kết luận 454-KL/HNDTW ngày 06/7/2022 và chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân các tỉnh, thành phố. - Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị: Ban Tổ chức TW Hội, Ban Kinh tế, Ban Điều hành Quỹ HTND, Văn phòng TW Hội, Trung tâm Hỗ trợ ND, NT. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Thứ sáu (10/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2022; triển khai công tác năm 2023 Cụm Thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch.
Tỉnh Bắc Giang  
19h00’ Dự Festival Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. - Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch. Tp. Buôn Ma Thuột  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Dự họp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan.   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
- Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi ban, đơn vị chuẩn bị nội dung sẽ thông báo cho các ban, đơn vị liên quan được biết.
      

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá