Thứ năm, 08/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 11 (từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)
21:38 - 15/03/2023

HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  10  tháng 3 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 11 (từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)
-------------
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (13/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
14h00’ Nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Thủ tướng đối thoại với Nông dân. - Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch
-  Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
- Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, TB Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Trương Xuân Quý, Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay
- Đ/c Lê Tuấn Anh, TP Hành chính Báo NTNN
- Đ/c Phùng Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng TH, TT – LT.
- Báo Nông thôn ngày nay chuẩn bị nội dung và tài liệu.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Họp Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ HND khóa VII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ HND khóa VIII (Từ ngày 13/3 – 14/3/2023). - Đ/c Phạm Văn Thiện, GĐ TT Môi trường
- Đ/c Lê Xuân Trường, P.TB Tổ chức
- Đ/c Hà Thị Duyên, UV Ủy ban Kiểm tra
- Đ/c Phạm Thu Thủy, Cán bộ TT Môi trường.
Tỉnh Sóc Trăng  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
 
9h00’
Hội ý thống nhất các nội dung làm việc của đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn. - Lãnh đạo Ban Tổ chức
- Lãnh đạo Ban điều Quỹ Hỗ trợ Nông dân
- Ban giám đốc TT Hỗ trợ Nông dân, nông thôn
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh văn phòng TW Hội.
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
16h00’ Đi công tác tại tỉnh Lạng Sơn (từ ngày 13/3 – 14/3/2023) - Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, P. Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Thị Thi, P. Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P.Trưởng phòng TH, TT, LT
Tỉnh Lạng Sơn  
Thứ ba (14/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Họp nghe nội dung dự toán kinh phí tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn và Trung tâm Môi trường nông thôn. - Đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị: Văn phòng Trung ương Hội, Trung tâm Môi trường nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cư quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
8h00’ Đi công tác tại Tỉnh Tuyên Quang - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, TB Tuyên giáo
- Đ/c Chu Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tuyên giáo
Tỉnh Tuyên Quang  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ tư (15/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Đoàn chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   TP. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Họp cho ý kiến định hướng triển khai thực hiện dự án mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. - Đ/c Trần Công Đoàn, Phó chánh Văn phòng
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Ban Xã hội
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp, TT, LT
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP Kế hoạch, TC và XDCB
- Đại diện đối tác tham gia liên kết
Phòng số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Họp triển khai mô hình điểm về môi trường và đi dự Đại hội điểm Đại hội Hội nông dân huyện tại tỉnh Đăk Lăk (từ ngày 15/3 – 17/3/2023). - Đ/c Phạm Văn Thiện, GĐ TT Môi trường nông thôn
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P. Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Bùi Thị Oanh, Viên chức TT Môi trường nông thôn.
Tỉnh Đăk Lăk  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
8h00’-9h00’ Làm việc với TT Môi trường nông thôn về xây dựng đề án, phương án của đơn vị sự nghiệp công. - Lãnh đạo Trung tâm Môi trường nông thôn Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
9h00’-11h30’ Làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn về các nội dung: Hội nghị trực tuyến với các trung tâm; Đề án tôn vinh sản phẩm nông nghiệp; Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản; Xây dựng đề án, phương án của đơn vị sự nghiệp công. - Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn  
  14h00’ Đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.   TP. Hà Nội  
Thứ năm (16/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
09h00’ Dự họp thống nhất nội dung và triển khai kế hoạch xây dựng dự thảo Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”. -  Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
- Thành phần dự theo Quyết định số 6607-QĐ/HNDTW ngày 02/3/2023.
 
 
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp về công tác tuyên truyền Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Hồng sơn, TB Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
 
 
 
14h00’
Họp Hội đồng xét tuyển viên chức. - Đ/c Phạm Xuân Hồng, Tr.Ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, TB Điều hành Quỹ HTND
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm UBKT
- Đ/c Trần Mạnh Hoài, Phó BT TT Đảng ủy
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P.Ban Kinh tế
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, P. Chánh Văn phòng.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Thứ sáu (17/3/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xử lý công việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Dự họp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Làm việc với tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu - Đ/c Nguyễn Thị Thủy, P. Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Thị Thi, P. Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, P. Trưởng phòng TH, TT và LT
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
             
 
- Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi ban, đơn vị chuẩn bị nội dung sẽ thông báo cho các ban, đơn vị liên quan được biết.
      
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá