Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)
10:54 - 12/04/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày  7  tháng 4 năm 2023
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ  15 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)

 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai ( 10/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
10h00’ Dự hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ - Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức TW Hội
- Tập thể Lãnh đạo Văn phòng TW Hội
- Đ/c Thường trực Đảng ủy cơ quan
- Đại diện Lãnh đạo Công đoàn cơ quan
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự họp Chi bộ Ban Xã hội Tập thể chi bộ Ban Xã Hội Tại phòng Đ/c Trưởng ban  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch   Tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 1 (khóa 90). Từ ngày 03/4 – 12/5/2023.   Tại Học viện Quốc phòng, Tp. Hà Nội  
Thứ ba (11/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P. Ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Ban Kinh tế
- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Thư ký Tổ.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Ban Tuyên giáo - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tại phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ tư (12/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Họp Tiểu ban bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
- Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND
- Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Dân tộc, TG, QP, AN
- Đ/c Mai Bắc Mỹ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế
- Đ/c Phạm Văn Thiện, GĐ Trung tâm Môi trường NT
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
- Đ/c Lê Xuân Trường, P.Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Sinh, P. Hiệu trưởng trường Cán bộ
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P. Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, P. Trưởng ban Tuyên giáo.
- Thành viên Tổ biên tập.
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’– 15h30’ Họp Đoàn công tác của Trung ương Hội đi Trường Sa Thành phần dự theo Quyết định số:
6722-QĐ/HNDTW ngày 07/4/2023
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
15h30-17h00 Làm việc về Đề án vị trí việc làm của Báo nông thôn ngày nay - Lãnh đạo Báo Nông thôn ngày nay
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Làm việc với Ban Xã hội - Tập thể Lãnh đạo Ban Xã hội Phòng số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ năm (13/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
9h00’ Làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bình Dương - Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch
- Đ/c Phạm Xuân Hồng, Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Lê Anh Dũng, Trưởng ban Xã hội
- Lãnh đạo Văn phòng TW Hội.
Hội trường tầng 5, Trụ sở cơ quan TW Hội  
14h00’ Chủ trì Họp Thường trực Trung ương Hội - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Lãnh đạo các ban, đơn vị có nội dung trình.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h00’ Làm việc với Văn phòng về chuẩn bị các nội dung tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội. - Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ sáu (14/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 thuộc TW Hội. -  Đ/c Lê Anh Dũng, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Dân tộc, TG, QP, AN
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP Kế hoạch, TC và XDCB.
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
14h00’ Làm việc với Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện Đại hội VIII. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, P. Ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Văn Đức, Phó Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP Tổng hợp
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Ban Kinh tế
- Đ/c Đinh Thị Thu Trang, Thư ký Tổ.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc về Đề án nâng cấp trường Trung cấp Nông dân lên Trường Cao đẳng Tập thể Trường Trung cấp Nông dân Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ bảy (15/4/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h30’ Chủ trì Họp Thường trực Trung ương Hội - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch.
- Lãnh đạo các ban, đơn vị có nội dung trình.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
 
- Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi ban, đơn vị chuẩn bị nội dung sẽ thông báo cho các ban, đơn vị liên quan được biết.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá