Thứ hai, 02/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)
21:53 - 28/05/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)
-------------
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (29/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
8h00’ Họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan TW Hội. Thành phần dự theo Công văn 325-CV/ĐU ngày 23/5/2023 của Đảng ủy cơ quan TW Hội. Hội trường tầng 9, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h00’ Làm việc với Văn phòng Trung ương Hội. - Lãnh đạo Văn phòng TW hội Phòng số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Làm việc với Hội Nông dân Tp. Hồ Chí Minh. - Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Đại diện Văn phòng TW Hội tại miền Nam.
 
Tp. Hồ Chí Minh  
Thứ ba (30/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
8h30’ Làm việc với Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân - Ban Lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Nông dân Phòng số 2 tâng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Dự Bảo vệ Luận án tiến sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.   Tp. Hà Nội  
14h00’ Chủ trì làm việc với các Ban, đơn vị tham gia xây dựng mô hình liên kết thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. - Các đồng chí Trưởng ban và 01 đồng chí Phó trưởng các ban, đơn vị: Ban Xã hội; Ban Kinh tế; Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh; Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn. Phòng số 4 tầng, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Làm việc về Chương trình mục tiêu quốc gia và tuần lễ Mận, Nông sản an toàn tỉnh sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 tổ chức tại Big C. -  Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Ban Kinh tế
- Ban Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ tư (31/5/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
15h00’ Chủ trì trao Quyết định Nghỉ hưu cho cán bộ. - Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng TW Hội
- Đ/c Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư TT Đảng ủy cơ quan
- Đại diện Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn cơ quan, Đoàn Thanh niên cơ quan, Hội cựu chiến binh cơ quan.
- Tập thể Cơ quan Ủy ban Kiểm tra TW Hội.
Phòng họp tầng 9, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc với Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam về Đề án tự chủ tài chính và Đề án quản lý khai thác tài sản công. - Đại diện Lãnh đạo Ban Xã hội
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng TW Hội và 01 đồng chí cán bộ phụ trách.
 
Phòng số 4 tầng, Trụ sở cơ quan TW Hội
 
Lịch này thay cho giấy mời
14h00’ Làm việc với Ban Xã hội - Tập thể Ban Xã hội
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 8h00’ Dự và chỉ đạo khai giảng lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Tập thể Trường Cán bộ Hội NDVN. Hội trường tầng 2, Trụ sở Trường cán bộ Hội  
Thứ năm (01/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
19h00’ Dự Khai mạc Tuần lễ Mận, Nông sản an toàn tỉnh sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 tổ chức tại Big C. -  Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
13h00’ Làm việc với Hội Nông dân Tp. Hà Nội về công tác tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023. - Đ/c Phạm Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường NT.
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng TW Hội
Tp. Hà Nội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Đi nghiên cứu mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.   Tp. Hà Nội  
Thứ sáu (02/6/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Dự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Từ ngày 22/5 – 10/6/2023.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
8h00’ Làm việc về kiểm tra mô hình môi trường tại tỉnh Tuyên Quang - Đ/c Phạm Văn Thiện, Giám đốc Trung tâm Môi trường NT.
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng TW Hội
Tỉnh Tuyên Quang  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Xin nghỉ phép.      
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá