Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2023)
14:20 - 22/08/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 22  tháng 8 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 34 (từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2023)
-------------
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (21/8/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h00’ Duyệt Đại hội Hội ND Tp. Hồ Chí Minh - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
-  Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT Trung ương Hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách VP miền Nam
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, P.Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tp. Hồ Chí Minh  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Buổi sáng Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ ba (22/8/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
08h00’ Chủ trì duyệt Đại hội Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà. Thành phần dự theo Công văn số 5618-CV/HNDTW ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội.
- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Môi trường nông thôn
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h30’ Dự họp Chi bộ Ban Xã hội. Tập thể chi bộ Ban Xã hội. Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 08h00’ Dự Hội nghị đối thoại “Nông  nghiệp, nông dân, nông thôn khởi nghiệp sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số”. - Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Trương Xuân Quý, Giám đốc TT Hỗ trợ ND, TT
- Đ/c Hoàng Thị Mai Hương, Trưởng phòng TT Hỗ trợ ND,NT
- Đ/c Lò Thị Thu Hương, Kế toán trưởng.
Tỉnh Lào Cai  
14h00’ Dự Hội nghị “Công tác quản lý tài chính khai thác tài sản Trung tâm hỗ trợ nông dân các tỉnh, thành phố”.
Thứ tư (23/8/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’  Chủ trì Họp Đảng đoàn Hội Nông dân, Thường trực Trung ương Hội. - Đ/c Phạm Tiến Nam, P.Chủ tịch Thường trực.
- Đ/c Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch.
- Đ/c Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch
- Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch
- Các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn.
- Mời các đồng chí Ban đảng theo dõi TW Hội.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ năm (24/8/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
14h30’ Dự Hội nghị công bố Quyết định thanh tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra của Kho bạc Nhà nước. - Thành phần theo Công văn số 5838-CV/HNDTW ngày 22/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội.. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h00’ Dự Đại hội HND tỉnh Bình Dương. - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội.
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Bình Dương  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 08h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bến Tre. - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT TW Hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách VP miền Nam
- Đ/c Trần Việt Hà, CVC Ban Tổ chức.
Tỉnh Bến Tre  
Thứ sáu (25/8/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
08h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. - Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban ĐH Quỹ Hỗ trợ nông dân
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng.
Tỉnh Vĩnh Phúc  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
08h00’ Kiểm tra thực tế xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Mít. -  Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN
-  Đ/c Nông Thị Thu Trang, CV Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng.
Tỉnh Lai Châu  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h00’ Dự Đại hội HND tỉnh Tây Ninh. - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội.
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách phía Nam.
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Tây Ninh  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 14h00’ Họp Hội đồng thẩm định dự án Chương trình mục tiêu quốc gia NTM. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Lê Thị Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Vũ Đức Anh, CV Ban Kinh tế.
Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ bảy (26/8/2023)
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
08h00’ Chủ trì Hội thảo Khoa học “Giải pháp xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam vững mạnh trọng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”. Thành phần dự Giấy mời số 16-CV/HNDTW ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội.  
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.
      
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá