Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2023)
22:38 - 14/09/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 37 (từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2023)
-------------
 
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (11/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’ Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
08h00’ Kiểm tra thực tế xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nuôi Gà ri. - Đ/c Trương Xuân Quý, Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Phạm Văn Chiến, CVC Ban DT, TG, QP - AN
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng.
Tỉnh Tuyên Quang  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp chi bộ Ban Tuyên giáo. Tập thể chi bộ Ban Tuyên giáo. Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h30’ Làm việc với Tổ biên tập báo cáo tham luận, kỷ yếu, Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào các Văn kiện Đại hội. - Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT TW Hội
- Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng trường Cán bộ
- Đ/c Bùi Kim Liên, P.Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND
- Đ/c Phạm Văn Đức, P.Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Thị Kim Anh, P.Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội
- Đ/c Đỗ Minh Hải, PGĐ TT Môi trường
- Đ/c Nguyễn Thị Thúy Loan, Phó CVP Đảng đoàn HNDVN
- Đ/c Phùng Thị Thu Hà, CV Ban Tuyên giáo.
Phòng số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch
này thay cho giấy mời
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 07h30’ Dự Khai mạc “Con đường nghệ thuật gốm đỏ”.   Tỉnh Vĩnh Long  
20h00’

Dự Khai mạc  Festival Nông sản Việt Nam - Vĩnh Long năm 2023.

- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách phía Nam.
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng.
Thứ ba (12/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’ Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
09h00’ Họp Đoàn cán bộ đi công tác tại Nhật Bản. Thành phần theo Quyết định số 7183-QĐ/HNDTW ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ TW Hội. Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp Hội đồng thẩm định Dự án liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm Mít. Thành phần dự theo Quyết định số 7431-QĐ/CQTWH ngày 08/9/2023 của Thủ trưởng cơ quan TW Hội. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h30’ Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.   Tp. Hà Nội  
14h00’ Dự phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.   Tp. Hà Nội  
17h00’ Làm việc với Văn phòng TW Hội về Dự án Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. - Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Hồng Chuyên, TP. KHTC và XDCB
- Đ/c Mai Văn Tưởng, TP. TH, TT, LT.
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 07h30’

Dự Hội thảo Nâng tầm giá trị Nông sản Việt.

 

- Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách phía Nam.
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng.
Tỉnh Vĩnh Long  
Thứ tư (13/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’ Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
08h30’ Làm việc với Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội VIII. - Thành phần dự theo Quyết định số 5924-QĐ/HNDTW ngày 23/9/2023 của Ban Thường vụ TW Hội. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h30’ Làm việc với Ban Xã Hội về xây dựng đề án tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. - Tập thể Lãnh đạo Ban Xã hội. Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Buổi chiều Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Thứ năm (14/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’ Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
09h00’ Làm việc với Lãnh đạo Văn phòng TW Hội. Tập thể Lãnh đạo Văn phòng TW Hội. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
Buổi sáng Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Làm việc với Báo Nông thôn Ngày nay nghe báo cáo tình hình triển khai các công việc trong thời gian qua. - Ban biên tập Báo Nông thôn Ngày nay và các đồng chí có liên quan. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Buổi sáng Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 08h30’ Dự cắt băng khai mạc “Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 23 (AgroViet 2023).   TP. Hà Nội  
14h00’ Làm việc thống nhất về hoạt động của  Hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm Na sầu riêng và Đề án HNDVN tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030. - Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng ban Kinh tế. Tại phòng làm việc của Đ/c Phó Chủ tịch  
  15h00’ Họp Tổ Biên tập bài phát biểu tại Đại hội. - Đ/c Nguyễn Văn Phan, PCN CQ UBKT
- Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó TB Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó TBT Tạp chí Nông thôn mới
- Đ/c Vũ Thị Huyền Vân, UV UBKT
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó TP TH, TT, LT.
Phòng họp số 2 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Thứ sáu (15/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
08h00’ Dự Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
08h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh  Đắk Lắk. -  Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, QP-AN
- Đ/c Nguyễn Thị Vân Anh, Thủ trưởng CQ Ủy ban Kiểm tra TW Hội
-  Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Sơn, CV Văn phòng.
Tỉnh Đắk Lắk  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Buổi chiều Đi công tác tại tỉnh Nghệ An Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Từ ngày 15/9 – 16/9/2023. - Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí NTM. Tỉnh Nghệ An  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
08h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách phía Nam.
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu  
16h00’ Làm việc với đoàn Công ty Công nghệ Hàn Quốc – Tập đoàn African Care. - Đại diện Lãnh đạo Ban, Đơn vị: Ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, TT Hỗ trợ Nông dân, Nông thôn; Trường Trung cấp Nông dân.
- Đại diện Phóng viên: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn Mới, Cổng thông tin Điện tử TW Hội.
Phòng Đại khách tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 08h00’ Họp Hội đồng thẩm định dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm Na sầu riêng. Thành phần dự theo Quyết định số 7423-QĐ/CQTWH ngày 08/9/2023 của Thủ trưởng cơ quan TW Hội. Phòng họp số 4 tâng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội.  
Thứ bảy (16/9/2023)
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
07h00’ Chủ trì Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Tập thể Trung tâm Môi trường nông thôn. Tỉnh Bắc Ninh  
Chủ nhật (17/9/2023)
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
  Đi công tác tại nước ngoài. Từ ngày 17/9 – 23/9/2023. - Thành phần theo Quyết định số 7183-QĐ/HNDTW ngày 08/8/2023 Nước Nhật Bản  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
Buổi chiều Đi Dự đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Từ ngày 17/9 – 19/9/2023. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí NTM
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT.
Tỉnh Quảng Bình  
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.
      

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá