Thứ ba, 03/10/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023)
22:34 - 15/09/2023
HỘI NÔNG DÂN VN
BAN CHẤP HÀNH TW
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________
 
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Tuần thứ 38 (từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2023)
-------------
 
 
Họ và tên Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Thứ hai (18/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
Buổi sáng Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Phạm Tiến Nam,
Phó Chủ tịch Thường trực
  Đi công tác tại Nhật Bản. Từ ngày 17/9 – 23/9/2023. - Thành phần theo Quyết định số 7183-QĐ/HNDTW ngày 08/8/2023 Nhật Bản  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
14h00’ Họp Đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu tại Trung Quốc.   Tp. Hà Nội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
14h00’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Từ ngày 18/9 – 19/9/2023. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí NTM
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT.
Tỉnh Quảng Bình  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
Cả ngày Làm việc tại cơ quan   Trụ sở Cơ quan TW Hội  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Buổi sáng Đi Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Điện Biên. Từ ngày 18/9 – 19/9/2023. -  Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban ĐH Quỹ HTND
- Đ/c Trương Xuân Quý, Giám đốc TT Hỗ trợ ND, NT
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.
Tỉnh Điện Biên  
Thứ ba (19/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
07h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Đồng Nai. -  Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Phía Nam
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Trần Sĩ Nghị, Thư ký Chủ tịch.
Tỉnh Đồng Nai  
Đ/c Đinh Khắc Đính,
Phó Chủ tịch
  Đi công tác tại Trung Quốc. Từ ngày 19/9- 28/9/2023.   Trung Quốc  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2023, tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững. - Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng. Tp. Hà Nội  
Thứ tư (20/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên. -  Đ/c Nguyến Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Trần Sĩ Nghị, Thư ký Chủ tịch.
Tỉnh Thái Nguyên  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí NTM
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng ban DT, TG, QP, AN.
Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Bình Định. - Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban DT, TG, QP - AN
- Đ/c Trần Thị Việt Hà, CVC Ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Bình Định  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Hà Nam. -  Đ/c Nguyến Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT
- Đ/c Nguyễn Văn Hiến, Phó Trưởng ban Kinh tế
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó TP. TH, TT, LT.
- Đ/c Bùi Nam Tiến, CVC Ban Tổ chức.
Tỉnh Hà Nam  
Thứ năm (21/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân Thành phố Hà Nội. -  Đ/c Nguyến Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Trần Sĩ Nghị, Thư ký Chủ tịch.
Tp. Hà Nội  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Tạp chí NTM
- Đ/c Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Tổ chức.
- Đ/c Nguyễn Văn Phan, Phó Chủ nhiệm cơ quan UBKT.
Tỉnh Hà Tĩnh  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Phía Nam
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Ninh Thuận  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Kon Tum. -  Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban DT, TG, QP-AN
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó TP. TH, TT, LT.
-  Đ/c Trần Thị Việt Hà, CVC Ban Tổ chức
Tỉnh Kon Tum  
Thứ sáu (22/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Nam Định. -  Đ/c Nguyến Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Trần Sĩ Nghị, Thư ký Chủ tịch.
Tỉnh Nam Định  
Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Yên Bái. - Đ/c Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo
- Đ/c Trần Công Đoàn, Phó Chánh Văn phòng
- Đ/c Bùi Nam Tiến, CVC Ban Tổ chức
- Đ/c Lại Bích Thủy, CV Văn phòng
Tỉnh Yên Bái  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Tiền Giang. - Đ/c Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Xã hội
- Đ/c Phạm Minh Hùng, UVBTV, Phụ trách Phía Nam
- Đ/c  Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Tiền Giang  
Đ/c Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch 7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân Tp. Đà Nẵng. -  Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban DT, TG, QP-AN
- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban ĐH Quỹ HTND
- Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó TP. TH, TT, LT.
-  Đ/c Trần Thị Việt Hà, CVC Ban Tổ chức
Tp. Đà Nẵng  
Thứ bảy (23/9/2023)
Đ/c Lương Quốc Đoàn,
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Hưng Yên. -  Đ/c Bùi Thị Thơm,
Phó Chủ tịch
-  Đ/c Nguyến Thị Vân Anh, Thủ trưởng cơ quan UBKT
- Đ/c Nguyễn Hồng Hải, Chánh Văn phòng
- Đ/c Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Trần Sĩ Nghị, Thư ký Chủ tịch.
Tỉnh Hưng Yên  
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
7h30’ Dự Đại hội Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh. - Đ/c Nguyễn Thị Kim Hoa, Trưởng ban ĐH Quỹ Hỗ trợ ND
- Đ/c Nguyễn Khắc Toàn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội
- Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tổ chức
- Đ/c Nguyễn Văn Lâm, CVC Văn phòng.
Tỉnh Bắc Ninh  
Chủ nhật (24/9/2023)
Đ/c Nguyễn Xuân Định,
Phó Chủ tịch
8h30’ Chủ trì Hội đồng thẩm định các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Thành phần dự theo Quyết định thành lập Hội đồng của Thủ trưởng cơ quan TW Hội. Phòng họp số 4 tầng 3, Trụ sở cơ quan TW Hội Lịch này thay cho giấy mời
 
      - Căn cứ lịch công tác, Văn phòng Trung ương Hội, các Ban, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu có thay đổi, các ban, đơn vị chủ trì đề xuất nội dung chịu trách nhiệm thông báo tới các ban, đơn vị, thành phần liên quan biết để thực hiện.

 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá