Thứ tư, 27/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII
18:49 - 30/03/2021
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 11 -NQ/HNDTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII
 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, từ ngày 11/01 –12/01/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 6. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị:

1- Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là đại dịch Covid-19, bão, lũ, sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miền Trung đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nông dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội, cấp ủy Đảng và Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Sản xuất nông nghiệp vẫn tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và phát triển bền vững; đời sống của hội viên, nông dân được đảm bảo. Đặc biệt, nông nghiệp, nông thôn là trụ đỡ của nền kinh tế trong thời kỳ khó khăn.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân; công tác tuyên truyền thực hiện sâu rộng và kịp thời. Đặc biệt, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao như: Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương 90 Chi Hội trưởng tiêu biểu xuất sắc năm 2020; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020; Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ ba năm 2020 và Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố; thành phần, đối tượng kết nạp hội viên được mở rộng; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, kinh doanh theo mô hình Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ vay vốn, các loại hình Câu lạc bộ theo sở thích trên địa bàn nông thôn; các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu; các cấp Hội tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ cho nông dân; công tác xã hội hướng mạnh về cộng đồng, cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Hội được tăng cường; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, có nhiều đổi mới.

Hội nghị đã thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, như sau:
(1) Kết nạp được từ 240.000 hội viên mới trở lên.
(2) Có trên 840 chi Hội xây dựng được quỹ hoạt động.
(3) Có trên 47.000 cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Hội.
(4) Có trên 7.500 cán bộ Hội chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới.
(5) Có trên 3.400.000 hộ nông dân đạt danh hiệu “Sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp.
(6) Tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt trên 300 tỷ đồng.
(7)  Cơ sở Hội xây dựng được trên 300 hợp tác xã và trên 2.800 tổ hợp tác.
(8) Tuyên truyền, vận động trên 3.500 cơ sở Hội xây dựng được ít nhất một mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu
(9) Có trên 7.000.000 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
(10) Tuyên truyền, vận động trên 4.200 cơ sở Hội xây dựng mới được mô hình tự quản về an ninh, trật tự
(11) Có trên 9.200.000 hội viên nông dân tham gia Bảo hiểm y tế.
(12) Có trên 160 cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh được học để biết sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp.
(13) Có trên 80 Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã vùng biên giới được học để biết sử dụng ngôn ngữ nước láng giềng.

Hội nghị thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, gắn với xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các cấp Hội đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII; tập trung xây dựng và phát triển Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, chủ động, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

2. Thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề ánĐổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2011- 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Hội nghị thống nhất đánh giá, sau 10 năm thực hiện Đề án, Quỹ Hỗ trợ nông dân có bước phát triển vượt bậc: tổng nguồn vốn cả nước tăng gần 7 lần (bình quân 21%/năm); hệ thống tổ chức, quản lý, điều hành Quỹ được củng cố, kiện toàn cả về pháp nhân, bộ máy và chức năng nhiệm vụ ở 03 cấp (Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện); hệ thống các văn bản quản lý, điều hành được ban hành kịp thời, cơ bản tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống; công tác quản lý, điều hành hoạt động Quỹ triển khai chặt chẽ, đồng bộ; công tác cho vay, sử dụng vốn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nợ quá hạn phát sinh không đáng kể. Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân có nhiều đổi mới, thúc đẩy mạnh mẽ công tác Hội và các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị, tích cực thực hiện và tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tuy nhiên khuôn khổ pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp chưa hoàn chỉnh; một số điểm còn hạn chế như: công tác tuyên truyền, bộ máy tổ chức cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân …

Hội nghị thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại, đẩy mạnh thực hiện nội dung Đề án và tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ, hội viên nông dân về mục đích, ý nghĩa hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo sự đồng thuận xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân; tham mưu cấp ủy, chính quyền cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân theo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 02-TB-VPCP ngày 08/01/2021 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn vốn từ ngoài ngân sách.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động Quỹ các cấp và chương trình phối hợp với các ngân hàng.  

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, ưu tiên hỗ trợ vốn cho các dự án Nhóm hộ nhằm tập hợp những hội viên nông dân 5 tự, 5 cùng để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với xây dựng tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, chi Hội Nông dân nghề nghiệp làm tiền đề phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới trong nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 04 - NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

3- Thông qua Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện ba Nghị quyết 04, 05, 06 ngày 08/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

4- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

5- Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và Kế hoạch thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021.

6- Không thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII về “Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng xã hội nông thôn ổn định, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”. Nghiên cứu xây dựng Đề án của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Xây dựng thí điểm mô hình xã hội nông thôn ổn định, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc qui mô thôn, xã giai đoạn 2021 - 2025”.

7- Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình và nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hội viên nông dân”.

8- Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2021.

9- Ban Chấp hành Trung ương Hội giao Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội để hoàn chỉnh các văn bản và ban hành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các cấp Hội căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và các văn bản đã được Hội nghị thông qua để tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (Để b/c);
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các đ/c Ủy viên BCH TW Hội;
- Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan;
- Chủ tịch CĐ; Bí thư Đoàn TNCSHCM
 cơ quan;
- Các ban, đơn vị Trung ương Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Lưu.
T/M BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
Thào Xuân Sùng
 
 
 
 
 
 
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá