Chủ nhật, 11/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023
10:17 - 20/07/2018

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số  530  - TB/HNDTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018
 
BÁO CÁO
Kết quả chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp tỉnh
Nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
Thực hiện Kế hoạch số 190 - KH/HNDTW, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hướng dẫn số 213 - HD/HNDTW, ngày 27/3/2018 về tổ chức Đại hội điểm các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại tỉnh An Giang (từ ngày 24-25/5/2018), tỉnh Bắc Ninh (từ ngày 28-29/6/2018) và tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 02-03/7/2018). Ban Thường vụ Trung ương Hội đánh giá một số kết quả đạt được và một số vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm trong quá trình đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:
I. Đánh giá một số kết quả đại hội điểm cấp tỉnh
Về cơ bản, Đại hội đại biểu Hội Nông dân các tỉnh An Giang, Bắc Ninh Khánh Hòa đã thành công tốt đẹp, không có sơ suất lớn.
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội nhìn chung thực hiện tốt; có các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên báo đài của tỉnh, Báo Nông thôn ngày nay, website Hội nông dân Việt Nam và một số báo điện tử; tuyên truyền trực quan bằng hệ thống băng rôn, banner, pano, phướn ngang, dọc trên các tuyến đường trung tâm, khu vực hội trường tổ chức đại hội và các khách sạn của đại biểu được thực hiện tốt. Việc trang trí khánh tiết trang trọng, sinh động và gây được sự quan tâm, theo dõi của các cơ quan, đơn vị và tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 Chương trình Đại hội đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện trong 02 ngày (03-04 buổi làm việc). Kết cấu các phiên làm việc cơ bản phù hợp, logic, chặt chẽ, đảm bảo nội dung, thời gian, tính trang trọng và đúng nguyên tắc. Tại đại hội đều chia tổ thảo luận đóng góp văn kiện Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và báo cáo chính trị đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh. Trong đó Bắc Ninh định hướng thảo luận có chiều sâu tại 2 trung tâm với 2 chủ đề: "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh" và "Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội".
Các nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành đảm bảo yêu cầu, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng, chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung các tham luận tại đại hội được chuẩn bị khá tốt, có sự đầu tư, tập trung thảo luận về các mặt công tác của Hội và các vấn đề mà hội viên, nông dân đang quan tâm, đồng thời đóng góp các giải pháp thực hiện phương hướng công tác nhiệm kỳ tới.
Công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, theo đúng yêu cầu và nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Trung ương Hội. Việc bầu ban chấp hành và đại biểu dự đại hội Hội cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch trúng cử với số phiếu bầu cao và tập trung; không khí đại hội sôi nổi, dân chủ.
Việc điều hành của Đoàn chủ tịch tại đại hội khá tốt; tác phong điều hành của các thành viên Đoàn chủ tịch nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc.
Công tác an ninh trật tự, hậu cần an toàn, chu đáo, chi tiết; hệ thống tài liệu đầy đủ, in ấn màu sắc đẹp, trang trọng.
Từ thành công của đại hội điểm, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phát huy những kinh nghiệm làm tốt của 3 tỉnh An Giang, Bắc Ninh và Khánh Hòa; đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố những nội dung chủ yếu trong chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
II. Những vấn đề cần lưu ý trong chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp tỉnh
1. Về chương trình đại hội
Để đảm bảo đại hội diễn ra dân chủ, công khai, đầy đủ nội dung, logic, chặt chẽ và trang trọng, Ban Thường vụ Trung ương Hội yêu cầu thời gian đại hội phải có tối thiểu 3 phiên làm việc và nhất thiết phải có chia tổ thảo luận, nội dung thảo luận tập trung tham gia góp ý: (1) dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; (2) dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); (3) dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh trình tại đại hội. Đoàn chủ tịch nên gợi ý chi tiết các nội dung cần tập trung. Phương pháp thảo luận là phát biểu, trao đổi trực tiếp, dân chủ, rộng rãi, không trình bày dưới dạng báo cáo tham luận.
Đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố thực hiện theo chương trình đã được Ban Thường vụ Trung ương Hội thống nhất (chương trình gửi kèm báo cáo này).
2. Về công tác đại biểu: Cần quán triệt kỹ đối với đại biểu việc thực hiện nội quy, quy chế đại hội, tránh tình trạng đại biểu vắng mặt, tạo sự nghiêm túc của đại hội, thuận lợi cho việc quản lý đại biểu và công tác bầu cử.
3. Về trang trí, khánh tiết, tuyên truyền: Trang trí sân khấu đại hội đẹp, trang trọng và nổi bật. Quan tâm trang trí băng rôn hai bên phía trong hội trường, nội dung phù hợp. Cần chú ý tuyên truyền trực quan như cắm cờ chuối, treo panô, băng rôn chào mừng đại hội đại biểu ngoài hội trường và trên các tuyến đường lớn, cửa ngõ về nơi tổ chức đại hội đảm bảo không khí của Đại hội. Màu sắc trang nhã, nổi bật, dễ nhận biết. Tranh thủ sự ủng hộ, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan treo băng rôn trước trụ sở làm việc chào mừng đại hội. Mỗi quận, huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh phải có từ 2 - 3 băng rôn chào mừng Đại hội cấp tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị, thành phố; mỗi xã, thị trấn treo băng rôn trước trụ sở làm việc chào mừng đại hội. Cần tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền.
Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức trước, trong và sau đại hội, đặc biệt là tuyên truyền trên báo của Hội và địa phương, đưa tin, phóng sự trên đài truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương (chú ý mời đại diện Báo Nông thôn ngày nay ở khu vực dự và đưa tin). Logo trên phông chính và các sản phẩm tuyên truyền của đại hội phải dùng đúng logo gốc, không sáng tác cách điệu thêm những họa tiết hay màu sắc khác (logo gốc có thể tải trên website của Hội Nông dân Việt Nam, hoặc vào google gõ: Biểu trưng Hội Nông dân Việt Nam). Nội dung các băng rôn, banner tuyên truyền cần ngắn gọn, xúc tích, để khổ chữ to giúp người dân dễ đọc và tiếp nhận thông tin .
Khuyến khích tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tiêu biểu của hội viên nông dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, tranh thủ cơ hội xúc tiến thương mại, hỗ trợ hội viên nông dân trong việc tiêu thụ nông sản hàng hóa.
4. Về văn nghệ chào mừng: Cần cân nhắc thời lượng văn nghệ chào mừng hợp lý, lựa chọn tiết mục đặc sắc phù hợp, không nên quá dài (tối đa 20 phút). Bố trí khi sắp hết tiết mục văn nghệ, đội văn nghệ tiến lên phía trước sân khấu làm phông che để tổ phục vụ kê bàn ghế đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, tránh thời gian chờ đợi. Nếu chưa kê xong, nên hát bài “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để chờ khi kê xong.
5. Về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo cáo tham luận:
- Báo cáo chính trị: Tiêu đề báo cáo bám sát Hướng dẫn số 211 – HD/HNDTW, cụ thể là: “Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân ….. tại Đại hội đại biểu lần thứ …, nhiệm kỳ 2018 – 2023”. Bố cục bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội; đánh giá khái quát, đúng việc thực hiện nghị quyết và các chỉ tiêu nhiệm kỳ vừa qua; làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phải bám sát các nội dung định hướng của Trung ương Hội (tham khảo dự thảo báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ VII), đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, tránh chung chung. Báo cáo cần ngắn gọn, đầy đủ, cân đối giữa hai phần (phần đánh giá và phần phương hướng), độ dài khoảng 22- 25 trang. Khuyến khích Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trình chiếu hình ảnh minh họa nhưng cần sắp xếp phù hợp, khớp nối nội dung trình chiếu với người đang trình bày.
Trên cơ sở Báo cáo chính trị, Hội Nông dân tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo tóm tắt để báo cáo trực tiếp tại đại hội, đảm bảo ngắn gọn, súc tích và đầy đủ (thời gian trình bày không quá 30 phút).
- Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành: Không nên nêu lại kết quả đã được nêu trong báo cáo chính trị, chỉ nêu nội dung lớn, trọng tâm, sự đổi mới, tính sáng tạo, đột phá do ban chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo; những hạn chế, tồn tại của ban chấp hành.
- Báo cáo tham luận: Chuẩn bị tối thiểu 10 tham luận, trên các lĩnh vực công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh; có thể gắn cả nội dung tham gia văn kiện cấp trên (nếu thấy cần); mỗi tham luận từ 7 đến 10 phút. Khuyến khích xen kẽ cách thức tham luận qua Video, clip (từ 2 – 3 phút) để tăng thêm phần sinh động và thu hút sự chú ý của người nghe.
6. Về công tác nhân sự và bầu cử:
- Đề án ban chấp hành, đề án ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch phải rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Số lượng, cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực đảm bảo phù hợp, thiết thực, tránh hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đề án đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên thể hiện rõ tiêu chuẩn đại biểu, cơ cấu đại biểu chính thức (số được phân bổ bầu tại đại hội), số lượng đại biểu dự khuyết; riêng đại biểu dự khuyết do đại hội quyết định, nên 02 đại biểu là phù hợp.
- Quá trình chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình theo hướng dẫn số 212 - HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội và chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, thành phố. Chuẩn bị danh sách bầu cử ban chấp hành, 0ban thường vụ có số dư để có thể xử lý nhanh nếu đại hội quyết định bầu có số dư. Việc quyết định bầu cử có số dư hay không có số dư do đại hội quyết định, đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội trước khi trình danh sách ban chấp hành cấp triệu tập đại hội chuẩn bị giới thiệu, đảm bảo dân chủ, công khai. Việc bầu cử, kiểm phiếu phải tuân thủ đúng quy định về công tác bầu cử trong hệ thống Hội. Tại đại hội chuẩn bị đầy đủ các văn bản, hồ sơ về công tác nhân sự để báo cáo với đại biểu đại hội khi có ý kiến thắc mắc cần làm rõ.
- Quá trình điều hành bầu cử (trình bày đề án nhân sự, thảo luận, biểu quyết thông qua đề án, giới thiệu nhân sự, biểu quyết chốt danh sách, phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử...) phải rõ ràng, mạch lạc để đại biểu hiểu và thông qua, tạo sự đồng thuận tin tưởng và nhất trí cao trong quá trình bầu cử.
7. Về đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu
- Nhân sự lựa chọn tham gia đoàn chủ tịch cần có cơ cấu hợp lý, là những người có khả năng điều hành tốt, nên là những đồng chí trong thường trực, ban thường vụ, có đại diện khối đơn vị trực thuộc, khối ngành phối hợp, cơ cấu nữ; đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu nhìn chung phải có chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về công tác tổ chức, kiểm tra, đảm bảo cân đối tỉ lệ giới.
- Công tác bầu cử rất quan trọng, do đó những người dự kiến tham gia ban kiểm phiếu cần được hướng dẫn kỹ để kiểm phiếu nhanh, chính xác, hướng dẫn đại biểu cách thức bỏ phiếu rõ ràng. Nếu kiểm phiếu bằng máy tính thì phải có đội ngũ kỹ thuật viên máy tính thành thạo, có phương án dự phòng về máy in, máy phát điện.
8. Về trình tự đại hội:
  Việc bố trí các nội dung phải mang tính logic, chặt chẽ, khoa học, theo hướng dẫn. Trong đó lưu ý các nội dung sau:
(1) Nhất thiết phải trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành xong đại hội mới tiến hành tham luận.
(2) Trước khi lãnh đạo Trung ương Hội và cấp ủy tỉnh phát biểu phải có ít nhất từ 2 - 3 tham luận. Trong đó có tham luận chính về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân. Phần tham luận còn được bố trí xen kẽ trong lúc kiểm phiếu bầu ban chấp hành, bầu đoàn đại biểu.
(3) Trước khi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải báo cáo kết quả phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất;
(4) Công tác bầu cử được thực hiện sau khi Trung ương Hội và cấp ủy tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo.
9. Về phân công, điều hành của đoàn chủ tịch:
- Cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn chủ tịch; xây dựng chương trình điều hành chi tiết tổng thể để không sót nội dung (văn bản hóa các nội dung, cụ thể hóa các thao tác). Trong quá trình điều hành, bám sát nội dung văn bản để tránh sai sót; cần điều hành rõ ràng, mạch lạc, không nên căng thẳng, giữ nét mặt tự tin, vui tươi, phấn khởi; bố trí nhiệm vụ của các thành viên hợp lý, hài hoà, khoa học, tránh tình trạng thành viên ngồi đoàn chủ tịch không được phân công việc hoặc tránh tình trạng phân công nhiều người điều hành tạo cảm giác rối.
- Phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cần chuẩn bị chi tiết, chính xác, ngắn gọn, trang trọng, không để trùng nội dung sẽ được trình bày trong phần khai mạc. Diễn văn khai mạc và bế mạc đại hội cần ngắn gọn, tối đa 2,5 trang A4.
- Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân khóa đương nhiệm trực tiếp trình bày một trong hai báo cáo: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoặc báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành.
- Phần đoàn chủ tịch điều hành lấy biểu quyết của các đại biểu phải theo đúng quy định, nguyên tắc, chặt chẽ; chỉ kết luận 100% đại biểu nhất trí khi đã hỏi đủ hai câu: (1) Đại biểu nào nhất trí…” và (2) “Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác”?
          10. Tùy điều kiện cụ thể có thể bố trí thời gian phù hợp cho các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh/thành phố. Nhưng phải đảm bảo trật tự và nhanh gọn.
          11. Ban Tổ chức Trung ương Hội xây dựng mẫu chương trình, kịch bản đại hội chi tiết, đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố nghiên cứu thực hiện hợp lý để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Các tỉnh, thành Hội gửi hoặc thông báo địa chỉ Email của đơn vị mình về Ban Tổ chức Trung ương Hội (qua đồng chí  Nguyễn Khắc Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Số điện thoại: 0912950997, Email: khactoan.nguyen187@gmail.com, để Ban Tổ chức chuyển tải các văn bản trên đến Hội Nông dân các tỉnh, thành phố).
Trên đây là báo cáo kết quả đại hội điểm Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội thông báo để Hội Nông dân các tỉnh, thành phố được biết, triển khai thực hiện tốt trong chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.  
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các tỉnh, thành ủy;
- Các đồng chí UV BCH TW Hội;
- Các ban, đơn vị TW Hội;
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Lưu BTC, VP.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
Đã ký
 
Lều Vũ Điều
 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá