Chủ nhật, 02/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo: Về việc tổ chức Kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Năm 2016
09:28 - 13/04/2016
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                          *                                                   -------------------------
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA SÁT HẠCH            Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2015
    TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức
theo hình thức tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt của cơ quan
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Năm 2016


Năm 2015, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thi tuyển công chức. Trong số hồ sơ đăng ký dự tuyển có 02 trường hợp thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển (01 trường hợp tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và 01 trường hợp tốt nghiệp sau đại học loại xuất sắc tại nước ngoài chuyên ngành Luật). Sau khi xem xét, Thường trực Trung ương Hội đã quyết định tổ chức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với hai trường hợp trên.

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/CQTWH ngày 04/3/2016 của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức tại cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - năm 2016; Quyết định số 1515 QĐ/CQTWH ngày 07/3/2016 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức theo hình thức tiếp nhận đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức tại cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - năm 2016,

Hội đồng kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cơ quan Trung ương Hội đã họp và quyết định triệu tập thí sinh dự tuyển như sau:

1. Triệu tập 02 thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển (có danh sách kèm theo) tham dự kiểm tra, sát hạch.

2. Hình thức kiểm tra, sát hạch: thí sinh làm 01 bài kiểm tra trên máy và phỏng vấn trực tiếp thí sinh.

3. Nội dung kiểm tra, phỏng vấn: theo nội dung được quy định tại kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2015.

4. Thời gian, địa điểm kiểm tra, phỏng vấn:
- Thời gian: ngày 26/4/2016 (thứ ba):
+ Thí sinh làm 01 bài kiểm tra trên máy vi tính: từ 8h - 11h ngày 26/4/2016 (thời gian 180 phút).
+ Phỏng vấn trực tiếp thí sinh: từ 14h ngày 26/4/2016 (không giới hạn về thời gian phỏng vấn).
- Địa điểm: Trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 Địa chỉ: Số 9, phố Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các TV Hội đồng KTSH;
- Các thí sinh đăng ký dự tuyển;
- Lưu BTC, HĐKTSH.
T/M HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
                       CHỦ TỊCH
 
                          (Đã ký)
 
 
 
                      Lại Xuân Môn
 
 Danh sách trích ngang 02 thí sinh xem tại đây

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,072.65
GBP
27,005.39
USD
24,010.00