Thứ bảy, 03/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo chương trình Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 Vòng Chung kết, tại thành phố Hà Nội
16:14 - 22/09/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      BAN TỔ CHỨC HỘI THI NNĐT
         TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV

               VÒNG CHUNG KẾT                        
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017
                         *
        Số 411 -TB/HNDTW

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THI
NHÀ NÔNG ĐUA TÀI TOÀN QUỐC LẦN THỨ IV, NĂM 2017
VÒNG CHUNG KẾT, TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------
 
-         Chủ trì tổ chức Hội thi: Đ/c Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi Vòng Bán kết và Chung kết.
-         Thời gian: 02 ngày, từ ngày 30/9 – 1/10/2017
-         Địa điểm: Thành phố Hà Nội
-         Đội dự thi: Gồm 4 đội đạt giải Nhất các Bảng vòng Bán kết.
 
Thời gian Nội dung Thực hiện
Ngày 30/9/2017 (thứ bảy): 04 đội thi nghỉ tại Khách sạn Công đoàn
                                             Thi phần Ý tưởng nhà nông Vòng Chung kết
16:00 – 17:00 Thi phần Ý tưởng nhà nông vòng Chung kết tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Thứ tự thi theo kết quả đã bốc thăm). -  BTC, BGK Hội thi
-  4 đội dự thi
-  IPC
- Truyền hình Việt Nam
Ngày 01/10/2017 (Chủ nhật)
7:00 – 8:00 Đại biểu và các đội dự thi ăn sáng -  VP TW Hội NDVN
-  Các đội thi
9:00 – 12:00 Tổng duyệt sân khấu; 04 đội dự thi chạy thử sân khấu tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô.
 
-  BTC, BGK Hội thi
-  4 đội dự thi
-  IPC
-  Truyền hình Việt Nam
Kiểm tra công tác thí sinh các đội tuyển. Thành viên 4 đội dự thi có mặt đầy đủ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô -  Đ/c Huỳnh Thị Thu Trang
-  4 đội dự thi
 
Các đại biểu, các đội thi nghỉ, ăn trưa -  VP TW Hội NDVN
-  Các đội thi
14:00 – 16:00 Tổng duyệt sân khấu; các đội dự thi chạy thử sân khấu tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (nếu Truyền hình Việt Nam yêu cầu) -  BTC, BGK Hội thi
-  4 đội dự thi
-  IPC
-  Truyền hình Việt Nam
17:30 – 18:30 Các đại biểu, 4 đội dự thi ăn tối tại Khách sạn Công Đoàn -  VP TW Hội NDVN
-  Công ty CP Phân bón Bình Điền
-  Các đội thi
19:00 – 20:20 Đón tiếp đại biểu và các đội thi.
 
-  VP TW Hội NDVN;
-   IPC
-  Hội ND Tp Hà Nội
20:20 – 20:35 Biểu diễn văn nghệ - IPC
20:35 – 20:40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu MC; IPC.
20:40 – 20:45 Phát biểu khai mạc Đ/c Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương HND Việt Nam.
20:45 – 20:50 Phát biểu của Nhà tài trợ Kim cương Đ/c Lê Quốc Phong – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền
20:50 – 20:55 Phóng sự tổng kết hội thi và Giới thiệu Ban Giám khảo Hội thi MC
20:55 – 21:45 Phần thi của các đội, bao gồm:
- Phần 1: Lời chào nông dân
(lần lượt từ đội số 1 – số 4)
- Phần 2: Cùng nhau giải đáp
(lần lượt từ đội số 1 – số 4)
- Phần 3: Ai giỏi hơn ai
(lần lượt từ đội số 1 – số 4)
- Phần 4: Ý tưởng nhà nông (Chiếu clip) (lần lượt từ đội số 1 – số 4)
 
21:45 – 21:50 Công bố kết quả, trao giải -  Lãnh đạo Đảng & NN;
-  Lãnh đạo Hội NDVN;
-  BGK; Nhà tài trợ.
21:50 – 21:55 Phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước -  Lãnh đạo Đảng & NN
21:55 – 22:00 Văn nghệ và bế mạc Hội thi -  Văn nghệ
-  MC
 
Nơi nhận:                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
- BCĐ, BTC Hội thi toàn quốc;                               PHÓ CHỦ TỊCH
- Thành viên BTC, BGK Vòng Chung kết,  TRƯỞNG BAN TC VÒNG CHUNG KẾT
  Tổ thư ký Hội thi Vòng Chung kết;
- Văn phòng TW Hội;
- Đơn vị tổ chức sự kiện;                                            (Đã ký)
- 16 tỉnh, thành Hội dự thi;
- Lưu.

                                                                 Nguyễn Hồng Lý
 
- Xem: "Thông báo chương trình Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 vòng bán kết, tại thành phố Hà Nội"

- Xem: "Thông báo chương trình Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 Vòng Chung kết, tại thành phố Hà Nội"

Xem và tải chi tiết kế hoạch: "Tổ chức Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ IV, năm 2017 Vòng Bán kết và Chung kết" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá