Chủ nhật, 27/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Thể lệ bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014"
04:00 - 25/07/2014

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số  659- TLBC/HNDTW

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

THỂ LỆ BÌNH CHỌN DANH HIỆU

“NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC NĂM 2014”

I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Chương trình bình chọn & trao tặng Danh hiệu Nông dân Việt Nam Xuất sắc 2014 được thực hiện nhằm:

Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2014).

Tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân Việt Nam trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất; tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

2. Yêu cầu

Hoạt động đề cử, bình chọn Danh hiệu cần được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực và hiệu quả; tuân thủ theo đúng Thể lệ Đề cử & Bình chọn đã được Ban tổ chức & Hội đồng Bình chọn phê duyệt;

Hoạt động tôn vinh và trao tặng Danh hiệu cần được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm và hiệu quả;

II- ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT CHỌN DANH HIỆU

1. Là nông dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ học vấn;

2. Không nằm trong Danh sách đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013”[1];

 

III- TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU

1. Tiêu chí chung

Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năng động, sáng tạo, trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai…Mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hoá; đi đầu trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và tích cực vận động mọi người cùng thực hiện.

Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn. Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; giúp đỡ những hộ nghèo, hộ chính sách, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn ở địa phương vượt qua nghèo khó vươn lên.

2. Tiêu chí cụ thể

Nhóm 1:Nông dân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp.

Nông dân đạt thành tích xuất sắc một (01) trong năm (05) nhóm sản phẩm được liệt kê dưới đây:

1. Trồng trọt: cây lương thực, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu…

2. Chăn nuôi: gia súc, gia cầm

3. Nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản

4 . Lâm nghiệp

5 . Dịch vụ nông nghiệp

Đã đạt Danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp trung ương trong vòng 5 năm trở lại đây và hiện vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Danh hiệu này. (Phô tô bằng chứng nhận kèm theo);

Xét ưu tiên các trường hợp sau:

Ưu tiên nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất trực tiếp; Ưu tiên đề cử/giới thiệu nông dân tiêu biểu với các sản phẩm chủ lực/thế mạnh của từng tỉnh/vùng miền;

Nhóm 2: Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới,

Đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng Danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây (Kèm theo bản phô tô Bằng khen, chứng nhận…)

Nhóm 3: Nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp biểu dương và trao tặng Danh hiệu trong vòng 5 năm trở lại đây (Kèm theo bản phô tô Bằng khen, chứng nhận…)

Nhóm 4: Có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Phát minh đã được cơ quan quản lý hoặc/và cơ quan chuyên môn chứng nhận (kèm theo Bản chứng nhận);

Phát minh chưa được cơ quan quản lý hoặc/và cơ quan chuyên môn chứng nhận nhưng đáp ứng các điều kiện sau:

Hiệu quả kinh tế - xã hội: Các phát minh sáng chế mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội, an ninh quốc phòng;

Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện thực tế tại Việt Nam;

IV- CÁCH THỨC THỰC HIỆN TỰ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BÌNH CHỌN DANH HIỆU

1. Cách thức tiến hành Tự ứng cử & Đề cử

A. Tự ứng cử

Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu tự ứng cử;

Hoàn thiện Hồ sơ tự ứng cử (theo mẫu) theo yêu cầu của Ban tổ chức

Gửi Hồ sơ tự ứng cử về Ban tổ chức chương trình;

B. Đề cử

Đối tượng/kênh tham gia đề cử/giới thiệu, bao gồm:

Hội Nông dân các tỉnh/thành phố;

Các cơ quan báo chí (phóng viên, nhà báo);

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm nghiên cứu, khoa học, thực nghiệm (nhà nghiên cứu, nhà khoa học) liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn – nông dân;

Cách thức tiến hành hoạt động giới thiệu/đề cử

 

Điền đầy đủ thông tin theo Mẫu đề cử và gửi về Ban tổ chức (theo đường bưu điện và qua email);

Hỗ trợ cá nhân được đề cử hoàn thiện Hồ sơ theo Mẫu Hồ sơ xét tặng Danh hiệu của BTC ban hành hoặc/và cung cấp thông tin/người liên hệ có khả năng hỗ trợ cá nhân làm hồ sơ (lãnh đạo xã/huyện…) và gửi về BTC theo đường bưu điện/email;

Mỗi cơ quan/tổ chức, cá nhân đề cử không quá ba (03) Nông dân;

C. Thời hạn & địa điểm nhận hồ sơ tự ứng cử/đề cử.

Thời hạn nhận Đơn đăng ký tự ứng cử/Mẫu đề cử và Hồ sơ đăng ký xét tặng Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014 (hồ sơ cá nhân nông dân và phô tô các thành tích, chứng nhận) là trước 17 giờ ngày  30 tháng 8 năm 2014;

Nộp Hồ sơ và Mẫu/Danh sách đề cử qua đường công văn (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện) – là hình thức bắt buộc và nộp về địa chỉ: Tòa soạn báo Nông thôn Ngày nay, Số 13 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội, ngoài ra có thể gửi thêm qua email của Ban tổ chức chương trình (banthukychuongtrinh@gmail.com);

V- DANH HIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU

Số lượng trao Danh hiệu: 63 Nông dân xuất sắc trên toàn quốc

Chứng nhận Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” do Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam cấp;

Cá nhân Nông dân đạt Danh hiệu sẽ được nhận một phần tiền thưởng bằng tiền mặt của Ban tổ chức;

VI- HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

Hội đồng bình chọn: gồm 12 người:

1. Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo NTNN - Ủy viên thường trực.

3. Ông Vũ Đình Thường, Vụ trưởng, Vụ Báo chí xuất bản, Ban tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

4. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ công thương - Ủy viên.

5. Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT - Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng vụ khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN - Ủy viên.

7. Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

8. Ông Vũ Minh Bảo, Phó trưởng ban, Ban khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam - Ủy viên

9. Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn, Bộ NN& PTNT - Ủy viên

10. Ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty CP phân bón Bình điền - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Kinh tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên

12.  Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên huấn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên

 

 

Nơi nhận:

-                     Thường trực TW Hội;

-                     Các thành viên BTC

-                     Hội Nông dân 63 tỉnh/thành phố

-                     Lưu VT

 

    TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Lý

 [1] Sau 3 năm, các trường hợp đã đạt Danh hiệu sẽ được đề cử và xét chọn lại Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” hoặc/và đề cử cho các Danh hiệu cao quý hơn (nhận bằng khen của Chủ tịch nước/Thủ tướng Chính phủ).

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.100
55.600
Vàng nhẫn
52.800
53.400
Vàng nhẫn
52.800
53.500
Tỷ giá