Thứ ba, 15/10/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Mẫu đề cử giới thiệu nông dân- Mẫu 1
08:00 - 25/07/2014

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI NÔNG DÂN TỈNH/TP…

                Số……-CV/HND……….

   V/v: giới thiệu  nông dân tiêu biểu tham gia Bình chọn

 danh hiệu:  “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”

 

……, ngày ….   tháng …  năm 2014

 

 Kính gửi:    Ban tổ chức chương trình Bình chọn & Trao tặng

    Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”

 

Căn cứ Thể lệ Bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014” và Công văn số 664 - CV/HNDTW ngày 20/7/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc đề cử Nông dân tiêu biểu tham gia bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”, Hội Nông dân tỉnh (thành phố)… giới thiệu các cá nhân xuất sắc có tên dưới đây tham gia xét chọn Danh hiệu “ Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”;

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 (Gửi kèm công văn giới thiệu này là Hồ sơ thông tin và thành tích của cá nhân nông dân được để cử, kèm theo bản copy các chứng nhận, bằng khen, hình ảnh, đĩa CD/DVD (nếu có) về cá nhân và sản phẩm của cá nhân nông dân được đề cử).

 

          Trân trọng!

         

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

(Ký và đóng dấu)

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.560
41.830
Vàng nhẫn
41.550
42.000
Vàng nhẫn
41.550
42.100
Tỷ giá
EUR
26181.77
GBP
29282.35
USD
23265