Chủ nhật, 05/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Mẫu đề cử giới thiệu nông dân- Mẫu 2
08:02 - 25/07/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày……tháng…… năm 2014

 

Kính gửi:    Ban tổ chức chương trình Bình chọn & Trao tặng

                        Danh hiệu “Nông dân xuất sắc năm 2014”

 

Căn cứ Thể lệ Bình chọn số 659 – TLBC/HNDTW và Công văn đề nghị giới thiệu của Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam số 664 - CV/HNDTW ngày 20 tháng 7 năm 2014 về việc đề cử Nông dân tiêu biểu tham gia bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”, tôi là;

        Họ và tên…………………………….............. Gới tính…………………...

        Đơn vị công tác……………………………………………………………

        Chức vụ……………………………………….............................................

        Số CMNN……………………Ngày cấp……………Nơi cấp……………

        Xin giới thiệu người có tên dưới đây tham gia xét chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”;

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 (Gửi kèm công văn giới thiệu này là Hồ sơ thông tin và thành tích của cá nhân nông dân được để cử, kèm theo bản copy các chứng nhận, bằng khen, hình ảnh, đĩa CD/DVD (nếu có) về cá nhân và sản phẩm của cá nhân nông dân được đề cử).

          Trân trọng!

 

NGƯỜI GIỚI THIỆU

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
49.500
49.880
Vàng nhẫn
49.150
49.700
Vàng nhẫn
49.150
49.800
Tỷ giá