Thứ hai, 14/10/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Mẫu đề cử giới thiệu nông dân- Mẫu 3
08:02 - 25/07/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…………, ngày……..tháng…….năm 2014

 Kính gửi:   Ban tổ chức chương trình Bình chọn & Trao tặng

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam Xuất sắc 2014”

 

 Căn cứ Thể lệ Bình chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam số 659 -TLBC/HNDTW ngày 18  tháng 7 năm 2014. Tôi, người có tên sau đây xin được đăng ký tự ứng cử tham gia xét tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.

  1. Họ và tên:………………………………………………………………
  2. Giới tính:………………………Tuổi:…………………………………
  3. Số CMND:…………………Ngày cấp………………Nơi cấp: ……..
  4. Địa chỉ:………………………………………………………………..
  5. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………..

 

(Gửi kèm Bản tự ứng cử này là Hồ sơ thông tin và thành tích của cá nhân nông dân tự ứng cử, kèm theo bản phô tô các chứng nhận/bằng khen/hình ảnh, đĩa CD/DVD (nếu có) về cá nhân và sản phẩm của cá nhân nông dân tự ứng cử)

 

          Trân trọng!          

         

Xác nhận của Chính quyền địa phương

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.460
41.730
Vàng nhẫn
41.440
41.890
Vàng nhẫn
41.440
41.990
Tỷ giá
EUR
26181.77
GBP
29282.35
USD
23265