Thứ bảy, 11/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn: Quản lý và sử dụng thẻ hội viên mới
15:38 - 04/04/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
                        *                                        Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2011
        Số 579 - HD/HNDTW
 
HƯỚNG DẪN
Quản lý và sử dụng thẻ hội viên mới
----------------
 
Căn cứ Quyết định số 588 QĐ/HNDTW ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc Ban hành mẫu thẻ hội viên mới Hội Nông dân Việt Nam;
Để việc quản lý, sử dụng, cấp thẻ hội viên đúng quy định và thống nhất trong toàn quốc, thừa lệnh Ban Thường vụ Trung ương Hội, Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết một số nội dung sau:
Thẻ hội viên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát hành thống nhất trong toàn quốc; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố theo dõi, quản lý và cấp thẻ đối với hội viên.
 
1. Cách ghi thẻ :
- Họ và tên (Viết chữ in hoa) VD: NGUYỄN VĂN A
- Nơi cư trú: Ghi nơi hội viên đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn. Ghi rõ xã, huyện, tỉnh.
Xã, phường, thị trấn viết  in chữ cái đầu X.; P. hoặc TT.) sau đó viết tên địa giới hành chính.
Huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh viết in chữ cái đầu: H.; Q.; TP.
Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương viết in chữ cái đầu: T.; TP.
Ví dụ: X. Hải Long, H.Hải Hậu, T. Nam Định
- Nơi cấp thẻ: Ghi đơn vị Hội Nông dân tỉnh hoặc thành phố (VD: Hội Nông dân TP. Hà Nội).
- Ngày/ tháng/ năm: ghi ngày/tháng/năm cấp thẻ.
- Thẻ in dấu Ban Chấp hành Trung ương, không ký chức danh.
 
 
2. Ảnh thẻ: cỡ ảnh 2 x 3 có đóng dấu nổi.
 
3. Khắc đấu nổi đóng giáp lai ảnh:
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố làm việc với Công an tỉnh, thành phố để tiến hành khắc dấu nổi phục vụ cho công tác theo quy định.

4. Về số lượng và kinh phí:
- Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phát triển hội viên và nhu cầu thực tế, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đăng ký số lượng thẻ của đơn vị mình về Ban Tổ chức Trung ương Hội (vào qui I của năm).
Trung ương Hội in thẻ và gửi đến các tỉnh, thành Hội theo số lượng đã đăng ký.
- Kinh phí in thẻ do các tỉnh, thành Hội chi theo giá cả tại thời điểm in thẻ và chuyển về  Trung ương Hội theo tài khoản:
Tên tài khoản: Huỳnh Thị Thu Trang
Số tài khoản: 1305205073588
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tràng An.
Riêng đối với năm 2011, đề nghị Hội Nông dân các tỉnh, thành phố khẩn trương gửi đăng ký về Ban Tổ chức Trung ương Hội bằng văn bản hoặc qua điện thoại: 0437958028 - 0983026568 (Đ/c Huỳnh Thu Trang - Phó Trưởng Ban Tổ chức) hoặc Email: tranght65@yahoo.com.vn.  Giá thẻ tại thời điểm này là 130đ/thẻ.
( Năm 2013: giá thẻ là 150đ/thẻ)

 
­
Nơi nhận:
 - Đ/c CT và các PCT
  - HND các tỉnh, TP
  - Lưu VP, BTC
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
         (Đã ký)
 
 
 
Lương Quốc Đoàn
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.150
50.600
Vàng nhẫn
49.850
50.400
Vàng nhẫn
49.850
50.500
Tỷ giá