Thứ bảy, 24/08/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Ninh Bình: Tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
12:22 - 08/08/2018
(Cổng ĐT HND) –Phong trào ND tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh là một trong ba phong trào lớn của Hội ND tỉnh phong trào đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.
Lực lượng Công an cùng thảo luận với người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh minh họa)


Theo đó, Hội ND các cấp luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo, vấn đề đền bù đất đai, giải phòng mặt bằng để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây rối an ninh trật tự ở các địa phương, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

 
Bên cạnh đó, Hội ND tỉnh phân công các ban, đơn vị Hội ND tỉnh phụ trách tuyên truyền tại các chỉ đạo các cấp Hội ND rà soát, gặp gỡ, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân không tham gia tà đạo và đạo lạ. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền đạo lạ cho cán bộ chuyên trách Hội ND tỉnh, huyện, chủ tịch Hội ND cơ sở. Kết quả, trong năm, các cấp Hội đã vận động 12 hội viên, nông dân đã từ bỏ đạo lạ.


 Qua công tác tuyên truyền, vận động, hội viên, nông dân đã nhận thức hiểu rõ, quay về với tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc; tăng cường lòng tin của hội viên, nông dân vào đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo cơ sở vững mạnh để đấu tranh với những đạo lạ trái phép gắn với việc bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo gây phương hại đến lợi ích của Tổ quốc, dân tộc và nhân dân.


Đồng thời, tỉnh Hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội ở địa phương, đặc biệt là ở cơ sở.


Hàng năm, tỉnh Hội phối hợp với các đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hội viên, nông dân vận động hội viên, nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập chiến đấu trị an, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.


Năm 2017, Hội ND các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự góp phần hoàn thành chỉ tiêu với tổng trị giá 164,7 triệu đồng.


Tại các cơ sở Hội có 2.249 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 721 hộ gia đình chính sách với 1958 ngày công và 103,5 triệu đồng, vận động nông dân thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” và 1.287 hội viên, nông dân tham gia tổ an ninh xung kích góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Việc tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của nông dân đã tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân ngày càng nâng cao; chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 

Ngọc Điệp
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
42.050
42.400
Vàng nhẫn
41.850
42.450
Vàng nhẫn
41.850
42.550
Tỷ giá
EUR
26307.74
GBP
28434.13
USD
23260