Thứ sáu, 25/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Chủ tịch Hội NDVN: Giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm
14:46 - 11/10/2018
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN đánh giá cao kết quả công tác Hội và phong trào ND mà Hội ND tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội


Trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, hội nhập quốc tế, Chủ tịch yêu cầu Hội ND các cấp tập trung thực hiện 5 nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới:
 

Thứ nhất, tập trung tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, cập nhật những kiến thức mới về kỹ năng canh tác nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất thổ cẩm và trang phục các dân tộc thiểu số phù hợp với thị hiếu phát triển du lịch sinh thái và văn hoá dân tộc; hỗ trợ ND về vật tư nông nghiệp, vốn, khoa học-kỹ thuật, trợ giúp pháp lý, giúp ND liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
 

Thứ hai, tập trung phối hợp với Ủy ban nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ND chuyển mạnh sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất nông nghiệp theo vùng chuyên canh và theo chuỗi giá trị, hoàn thiện thể chế chính sách để liên kết 6 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà ngân hàng, nhà phân phối).
 

Thứ ba, chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các quyết định, nghị định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 

Thứ tư, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm "trung tâm và nòng cốt cho phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM". Mọi hoạt động của Hội phải hướng về cơ sở, thôn bản; coi trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, ND...
 

Thứ năm, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để Hội ND đóng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào ND, là cầu nối giữa ND với Đảng và chính quyền các cấp; đảm bảo thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
54.450
55.000
Vàng nhẫn
52.600
53.200
Vàng nhẫn
52.600
53.300
Tỷ giá