Chủ nhật, 27/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Sơn La: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh
15:15 - 05/09/2019
(Cổng ĐT HND) –Những năm qua, Hội ND tỉnh xác định tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội.
Các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến và các dự thảo, chính sách của Đảng, nhà nước (Ảnh minh họa)

 
Các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, tình hình thực tiễn địa phương, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

 
Năm 2018, các cấp Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý phê bình cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia vào các văn kiện Đại hội Hội ND các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 

Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các cấp Hội đã nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền các cấp theo quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
Các cấp Hội tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng quy chế, quy ước ở khu dân cư, tham gia giám sát cộng đồng các công trình phúc lợi xã hội ở cơ sở tạo được niềm tin, gây không khí phấn khởi, phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nông dân.
 

Hội ND các cấp tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung, quy trình tổ chức Hội nghị tập huấn giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức giám sát thực hiện cơ chế chính sách của Hội đồng nhân dân về phát triển cây ăn quả trên đất dốc tại các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã.

 
Ngoài ra, Hội ND các cấp tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia đóng góp ý kiến và vận động nông dân chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 938 của Thủ tướng chính phủ về vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh, dự thảo Kế hoạch tổ chức thi hành Nghị quyết 76 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

 
Đồng thời, công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện, các cấp Hội đã bồi dưỡng, giới thiệu 109 hội viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật. Các cấp hội phối hợp tổ chức được 159 buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 3.931 lượt hội viên, nông dân; phối hợp với với Trung tâm trợ giúp pháp lý TƯ Hội NDVN tổ chức 02 lớp tập huấn pháp luật cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân huyện Thuận Châu.
 
Thời gian tới, các cấp Hội sẽ chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các ban, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới”; chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên, nông dân phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến và các dự thảo, chính sách của Đảng, nhà nước các cấp, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Kim Lý
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.100
55.600
Vàng nhẫn
52.800
53.400
Vàng nhẫn
52.800
53.500
Tỷ giá