Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Lấy ý kiến nhân dân: Về đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhất
14:37 - 01/02/2021
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Về đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhất
cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội
 
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thư­ởng;


Xét thành tích của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong 5 năm (2015 - 2020) đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác, xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát triển, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc từ năm 2015 - 2020. Ban Thường vụ Trung ương Hội trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Nhất cho Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam về đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động” hạng Nhất cho Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Các ý kiến gửi về Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Thời gian nhận ý kiến từ ngày 01/02/2021 đến ngày 15/02/2021.


(Gửi kèm văn bản này là Báo cáo thành tích của Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)


Trân trọng!

Xem và tải: "Báo cáo 
thành tích" tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá