Thứ năm, 21/11/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Danh sách công chức miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên chính năm 2017
17:13 - 12/12/2017
   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CVC          Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017
VÀ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 
 
DANH SÁCH CÔNG CHỨC
Miễn thi môn Ngoại ngữ
 Kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên chính - năm 2017
 

TT Họ và tên Chức danh, đơn vị công tác Điều kiện miễn thi
 
01
 
Nguyễn Thị Việt Hà
Phó Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội  
Bằng Thạc sỹ nước ngoài học tại Việt Nam
 
02
 
Nguyễn Thị Mai
 
Chuyên viên Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội
 
Bằng Thạc sỹ
(Cấp ngày 02/02/2015)
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.410
41.630
Vàng nhẫn
41.360
41.790
Vàng nhẫn
41.360
41.890
Tỷ giá
EUR
26322
GBP
30123.58
USD
23260