Thứ ba, 22/06/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Danh sách thí sinh: Dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2017
11:50 - 13/12/2017
   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    *
 HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH           Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017
CVC VÀ XÉT THĂNG HẠNG VC

DANH SÁCH THÍ SINH
Dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính
cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2017

Số TT Số báo danh Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Đơn vị công tác Được miễn thi Ghi chú  
Tin học Ngoại ngữ  
 
1 01 Hà Thị Duyên 20/11/1978 Nữ Chuyên viên Ban Kiểm tra        
2 02 Nguyễn Thị Việt Hà 12/10/1976 Nữ Phó Trưởng ban Hợp tác Quốc tế   x    
3 03 Hoàng Thị Mai Hương 10/06/1972 Nữ Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế        
4 04 Phạm Thị Mai 03/09/1976 Nữ Chuyên viên Ban Xã hội, Dân số, Gia đình   x    
5 05 Phạm Văn Nghiêu 01/12/1965 Nam Chuyên viên Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng - An ninh        

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá