Thứ tư, 08/04/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, tân Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
12:45 - 12/01/2018
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                                 
                                                 
TRÍCH NGANG LÝ LỊCH
 
 
- Họ và Tên:   THÀO XUÂN SÙNG  
- Năm sinh:    29/11/1958.      
- Dân tộc:    Mông                   
- Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
- Nơi ở hiện nay:  Số 8 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.
- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức: 01/01/1980.
- Ngày vào Đảng: 12/7/1984,  ngày chính thức: 12/01/1986  
- Trình độ:      + Văn hoá:       10/10        
                      + Chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học Lịch sử Đảng
                      + Lý luận chính trị:  Cử nhân  
                      + Ngoại ngữ:  Pháp B
- Quá trình công tác:

 
Từ tháng năm
đến tháng năm
Chức vụ và Đơn vị công tác
7/1979 - 7/1984
 
 
Được tuyển dụng làm nhân viên hợp đồng, sau đó làm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và học Đại học Lý luận Mác - Lê nin chuyên ngành Khoa học Lịch sử Đảng tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nay thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 8/1984 - 3/1986 Cán bộ nghiên cứu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La
 4/1986 - 5/1987
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tuyên huấn, An ninh - Quốc phòng Tỉnh đoàn Sơn La. Học Trường Đoàn cao cấp BKIII Liên Xô
 5/1987 - 10/1992
 
Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
 11/1992 - 11/1993
 
Tỉnh ủy viên, Ủy viên BTV TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.
11/1993 - 12/1994
 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường La; Đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.
 12/1994 - 5/1996
 
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh; Học viên Học viện Hành chính Quốc gia.
 6/1996 - 11/1999
 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Đại biểu HĐND tỉnh Sơn La
11/1999 - 12/2000
 
Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Học viên Học viện Quốc phòng
 12/2000 - 6/2002
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
 6/2002 - 10/2002 Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La
 10/2002 - 01/2011 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
 01/2011 - 6/2012 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Sơn La.
 6/2012 - 12/2017 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Đại biểu Quốc hội khóa  XIV.
 01/2018 - nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
 
- Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng nhất, 01 Huân chương Lao động hạng hai, 01 Huân chương Lao động hạng ba; 02 Huân chương Lao động hạng hai; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 Huân chương Lao động hạng nhì và 01 Huân chương tự do hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
- Kỷ luật:               Không.

 
BAN TỔ CHỨC TW HỘI NDVN
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
47.100
48.100
Vàng nhẫn
45.000
46.000
Vàng nhẫn
45.000
46.100
Tỷ giá