Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
14:52 - 12/12/2018
DIỄN VĂN KHAI MẠC 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2018-2023.
(Do đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Bí thư Đảng đoàn,
Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hôị Nông dân Việt Nam khoá VI
trình bày tại Đại hội, ngày 12/12/2018)
 
- Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

- Thưa các đồng chí đại biểu dự Đại hội,
 
Hôm nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim của Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 999 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10,2 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết của giai cấp nông dân đã về dự Đại hội- Đại hội của tinh thần: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển.

Đại hội chúng ta vinh dự, phấn khởi được đón tiếp và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị và nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI đã nghỉ hưu và chuyển công tác; các Doanh nghiệp đã đồng hành với nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Các đồng chí đã dành những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ, sự động viên, cổ vũ to lớn đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đang vững bước vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và các địa phương đến dự và đưa tin Đại hội.

Trong giờ phút trang nghiêm này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người đã cùng Đảng thành lập tổ chức Nông Hội đỏ tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp động viên giai cấp nông dân đóng góp tích cực vào sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì tương lai, hạnh phúc của nhân dân, chúng ta mãi mãi biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ nông dân Việt Nam đã góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, Đảng ta đã đánh giá cao vai trò, vị trí của giai cấp nông dân. Trong suốt quá trình cách mạng Đảng luôn coi trọng tầm chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ý thức sâu sắc vai trò của mình đối với đất nước, giai cấp nông dân Việt Nam luôn một lòng sắt son theo Đảng nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, lập được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam đề ra, trong những năm qua được Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, được nông dân phấn khởi đón nhận. Được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả; các cấp Hội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam đề ra. Hoạt động Hội hướng về cơ sở chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân, vận động hội viên, nông dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên giai cấp nông dân thi đua phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng địa phương, từng hộ gia đình để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển sản xuất hàng hóa; các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết giá trị bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa năng suất, chất lượng sản phẩm  nông nghiệp và thủy sản tăng cao. An ninh lương thực quốc gia được bảo đảm; một số nông sản xuất khẩu chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường quốc tế. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện rõ rệt; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại, học hành, y tế và các dịch vụ phục vụ nông dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên, dân chủ ở nông thôn được phát huy, nông dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất nông nghiệp chuyển biến theo hướng hiện đại còn chậm, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, phát triển chưa bền vững; nhiều nơi nông dân thiếu kiến thức, thông tin, kinh nghiệm, vốn, công nghệ sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ hộ nghèo giữa các vùng còn chênh lệch nhau khá lớn và đời sống của một bộ phận nông dân dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn còn bất cập và chưa đồng bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều nơi; an toàn vệ sinh thực phẩm còn là vấn đề gây bức xúc trong xã hội…

Thưa toàn thể các đồng chí,

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Hội, nhiệm kỳ 2013- 2018. Đồng thời, cũng thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội lần này sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội sẽ nghe và cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá VI) và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018- 2023, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước.

Đại hội, chúng ta tiếp tục khẳng định niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước; đồng thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của hội viên, nông dân về các vấn đề khó khăn, bức xúc của đời sống nông dân hiện nay.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng biểu dương những thành tích xuất sắc của Hội Nông dân các cấp trong công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân lập thành tích chào mừng Đại hội; hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các tỉnh ủy, thành ủy, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Hội qua các thời kỳ; ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân tại Đại hội các cấp trên khắp các vùng, miền của đất nước đã góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 diễn ra trong bối cảnh nước ta sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ vai trò và vị thế của giai cấp nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và chủ trương nhất quán tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quan điểm: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày nay, tình hình biến đổi khí hậu đang ngày càng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong những năm tới, Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như những thách thức gay gắt với nông nghiệp, nông thôn nước ta. Vì vậy, để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, thì mỗi cán bộ, hội viên phải vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức vận động nông dân. Đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra nâng cao nhận thức chính trị, trình độ sản xuất, kinh doanh, chuyển giao những tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, thông minh, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Với những nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Hội và giai cấp nông dân cả nước. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát huy những kết quả đã đạt được, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta quyết tâm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

Kính chúc các vị khách quý và các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 
 
 
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá