Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Lấy ý kiến nhân dân: Về đề nghị xét, tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba
11:42 - 18/03/2019
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Về đề nghị xét, tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba
  

Căn cứ khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiến hành lấy ý kiến cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba cho:

1. Báo Nông thôn Ngày nay thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Để có thêm căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên, nông dân trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đối với tập thể và cá nhân trên. Các ý kiến đề nghị gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.


Thời gian nhận ý kiến từ ngày 18/3/2019 đến ngày 01/4/2019.

Trân trọng!
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá