Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Lấy ý kiến nhân dân: Về đề nghị xét, tặng “Huân chương Lao động” các hạng và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
11:42 - 21/02/2020
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Về đề nghị xét, tặng “Huân chương Lao động” các hạng
và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các tập thể và cá nhân thuộc
cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thư­ởng, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Lao động” các hạng và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cụ thể như sau:

A. ĐỐI VỚI TẬP THỂ

I. Huân chương Lao động hạng Nhất: Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

II. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Ban Xã hội, Dân số và Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

B. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

I. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Đồng chí Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban, Ban Xã hội, Dân số và Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Vượng - Phó Trưởng ban, Ban Xã hội, Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

II. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Đồng chí Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

III. Chiến sĩ thi đua toàn quốc:

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đồng chí Lê Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban, Ban Xã hội, Dân số và Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Nguyên Trưởng ban, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đối với các tập thể và cá nhân trên. Các ý kiến gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Thời gian nhận ý kiến từ ngày 20/02/2020 đến ngày 01/3/2020.

Trân trọng!
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá