Thứ sáu, 16/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Lai Châu: Phong trào nông dân SXKD giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới
09:26 - 18/01/2019
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, các phong trào do Hội phát động đã được duy trì và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế


 
Năm 2018 toàn tỉnh có 4.333 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó: Cấp TƯ 27 hộ, cấp tỉnh 282 hộ, cấp huyện 1.079 hộ, cấp xã 2.945 hộ.
 

 Kết quả có 4.154 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 12 % so với chỉ tiêu giao. Trong đó: Cấp Trung ương 29 hộ; cấp tỉnh 292 hộ; cấp huyện 1091 hộ; cấp cơ sở 2.742 hộ.

 
Năm 2018, tỉnh có 01 sản phẩm nông nghiệp tham gia bình chọn “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2017”; 01 nông dân tham gia Chương trình bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018” do TƯ Hội tổ chức; đề xuất 11 sản phẩm nông sản để được hỗ trợ sản xuất bao bì năm 2018 theo Đề án Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020.

 
Đồng thời, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; tập huấn khoa học kỹ thuật, dạy nghề, phối hợp hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất; vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế: Hội ND tỉnh cử cán bộ trực tiếp xuống 13 bản thuộc 02 xã Nậm Xe, Khổng Lào, huyện Phong Thổ để giám sát việc triển khai phát động phong trào và việc đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Thông qua các hoạt động trên đã góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển khích lệ hội viên, nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, vượt khó vươn lên làm giàu, tích cực khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai, lao động, để phát triển sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 
Nhằm thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động nông dân hiến đất, ngày công lao động để sửa chữa, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tích cực thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất hàng hóa.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: Hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, xây nhà văn hoá... 


Năm 2018 hội viên, nông dân toàn tỉnh đóng góp 44.240 ngày công lao động, hiến 42.066m2 đất để xây dựng nông thôn mới.

 
Ngoài ra, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, các lễ hội truyền thống của dân tộc góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới; triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, kết quả có 128 tập thể, 139 cá nhân đăng ký; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại xã Nùng Nàng huyện Tam Đường và xã Trung Đồng huyện Tân Uyên cho 120 cán bộ, hội viên, nông dân.


Năm 2019, các cấp Hội phấn đấu tăng 5% hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các hộ nông dân nghèo; phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu ở nông thôn; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong tổ chức Hội.
 

Lê Kỳ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá