Thứ bảy, 23/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Bắc Ninh: Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn
10:11 - 05/09/2019
(Cổng ĐT HND) - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng môi trường văn hóa, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 89/97 xã và 5 đơn vị cấp huyện về đích và đạt chuẩn nông thôn mới.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương


Hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; tỷ lệ người nghèo nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86,7%;  tỉnh có hộ nghèo chiếm 1,62% theo chuẩn đa chiều.


Hội ND các cấp tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tổ chức Hội điển hình như Phong trào “Nông dân Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bài trừ các tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động các Câu lạc bộ “Gia đình nông dân văn hoá”, Câu lạc bộ “Gia đình nông dân hạnh phúc”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, Câu lạc bộ “Gia đình nông dân phát triển bền vững” nâng cao nhận thức về tầm quan trọng góp phần tăng thêm những giá trị văn hóa của gia đình.


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tạo môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.


Phong trào giúp đỡ hội viên, nông dân nghèo ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế được các cấp Hội phát động sâu rộng, toàn tỉnh đã vận động được 30,9 tỷ đồng, đóng góp 51.312 ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống trị giá 16,9 tỷ đồng giúp đỡ 4.491 hộ hội viên, nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.


Mỗi năm hàng chục nghìn lượt hộ hội viên, nông dân trên địa bàn đăng ký cam kết thực hiện gia đình không có người vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.


Qua đó, nông dân đã cung cấp cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan Công an phát hiện và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản, buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái phép.


Đồng thời, hội viên, nông dân còn tích cực tham gia phong trào phòng, chống tội phạm, các cấp Hội đã xây dựng các mô hình “Chi Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” qua sinh hoạt, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nông dân đã thu hút nông dân tham gia tổ chức Hội.


Hội ND các cấp tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nông dân tham gia nhiều hoạt động, phong trào dưới những hình thức phong phú, sinh động như: Sinh hoạt chi, tổ Hội nông dân, CLB nông dân với pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúnggắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ đó nâng cao nhận thức đạo đức, lối sống; khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng ở khu vực nông thôn; tổ chức các Hội thi như: Hội thi “Nhà nông đua tài”, Liên hoan “Tiếng hát đồng quê”. Qua đó đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, mở rộng giao lưu học hỏi, hiểu biết giữa các tầng lớp nhân dân.


Hội viên, nông dân các cấp đã tham gia xây dựng cơ sở vật chất NTM và các thiết chế văn hóa. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm văn hóa”, đã huy động đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công cùng các vật tư, tư liệu để xây mới và nâng cấp các cơ sở văn hóa, nhà truyền thống, điểm vui chơi, điểm sinh hoạt văn hóa trên địa bàn nông thôn.


Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa truyền thống tạo những sân chơi bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nông dân, đồng thời tập trung một số giải pháp nhằm vận động hội viên, nông dân tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Hội phát động.
 

Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá