Thứ năm, 26/11/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bình Thuận: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản
15:17 - 02/10/2019
(Cổng ĐT HND) - Để giúp cán bộ, hội viên, nông dân từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Hội ND các cấp đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền giúp hội viên, nông dân nâng cao nhận thức về vai trò của THT, HTX kiểu mới đối với sản xuất; đặc biệt việc tham gia liên kết, mở rộng dịch vụ hỗ trợ sản xuất cho hội viên, nông dân.
Mô hình trồng thanh long VietGAP giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định đời sống


 
Theo đó, Hội ND các cấp gắn kế hoạch vận động, xây dựng nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác với xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp, tổ TK &VV, tổ LDVV; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất; vận động nông dân tìm hiểu, tự nguyện tham gia các hình thức liên kết sản xuất phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tuyên truyền, vận động các chủ trang trại, THT, HTX và hộ sản xuất thực hiện tốt các quy định sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.


Đến nay, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, xây dựng thành lập 233 mô hình kinh tế hợp tác (trong đó: 206 THT và 27 HTX sản xuất và dịch vụ) trên các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ nông sản và các lĩnh vực chuyên ngành theo sở thích...

 
Một số mô hình hoạt động có hiệu quả như: THT sản xuất giống lúa xác nhận xã Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh); THT sản xuất thanh long VietGAP Minh Thành (huyện Hàm Thuận Nam); THT rau an toàn thị trấn Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc); HTX Thanh long Thuận Tiến (huyện Hàm Thuận Bắc)…


Cùng với việc vận động, hướng dẫn xây dựng các mô hinh kinh tế hợp tác, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình này như: Tổ chức 03 lớp tập huấn về kỹ năng vận động thành lập mô hình kinh tế hợp tác với sự tham gia của 135 học viên là cán bộ Hội ND các huyện, thị, thành phố và cơ sở; tổ chức cho thành viên các THT, Câu lạc bộ tham quan, học tập các mô hình hiệu quả ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh.

 
Ngoài ra, Hội đã chủ động phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, thành viên Tổ hợp tác, Hợp tác xã về quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; đầu tư nâng cao quy mô và năng lực sản xuất; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng nông thôn mới.

 
Kết quả, có 112/233 mô hình kinh tế hợp tác được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó: Nguồn vốn Quỹ HTND hỗ trợ 13,796 tỷ đồng cho bà con triển khai 73 mô hình; ngân hàng NN &PTNT hỗ trợ 447 tỷ đồng triển khai 10 mô hình; ngân hàng CSXH hỗ trợ 2,07 tỷ đồng triển khai 10 mô hình.

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác; nhân rộng, biểu dương khen thưởng kịp thời các mô hình THT, HTX Câu lạc bộ ngành nghề điển hình, hoạt động hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
 

 

Công Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá