Chủ nhật, 11/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Yên Bái: “Bà đỡ” cho nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả
10:10 - 08/04/2020
(Cổng ĐT HND) – Nhằm phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội trong phát triển nông nghiệp, các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
 
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao


Toàn tỉnh có trên 113.000 hội viên, nông dân, chiếm 80,2% so với hộ nông nghiệp toàn tỉnh; trong đó, hội viên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và sống ở khu vực miền núi.


Nhằm đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội ND các cấp đã vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khích lệ, động viên hội viên, nông dân đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; tuyên truyền vận động hội viên, nông dân xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, các vùng chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn về sản phẩm, năng suất, chất lượng gắn với sản xuất, chế biến và thị trường, góp phần phát triển nền sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hoá.


Hằng năm, có trên 70% hội viên, nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét bình quân có 50% hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.


Từ phong trào, đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi như: Mô hình trồng lúa nếp 87, tẻ đỏ, mô hình trồng cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu; mô hình trồng rau an toàn tại thành phố Yên Bái; dự án trồng cỏ ngọt, trồng cà chua ghép mắt trên cây cà tím, dự án trồng ngô nếp chất lượng cao tại thị xã Nghĩa Lộ; vùng trồng chè, quế, lúa chiêm hương tại huyện Văn Yên; dự án trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng tại huyện Lục Yên...

Qua phong trào, có nhiều gương điển hình tiên tiến trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, tự lực vươn lên thoát nghèo như: Hộ bà Nguyễn Thị Hiền, xã Yên Thắng và hộ ông Đặng Văn Đính, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên; hộ ông Sùng A Tính, xã Nậm Khắt, hộ ông Vừ A Tủa, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; hộ ông Lò Văn Ngoan, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ...
      

Với vai trò “Bà đỡ” giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, làm giàu và giảm nghèo bền vững, Hội ND tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân.


Đến nay, dư nợ uỷ thác thông qua ngân hàng CSXH và tín chấp với ngân hàng NN & PTNT đạt trên 1.100 tỷ đồng cho 28.680 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn tỉnh đạt trên 16,0 tỷ đồng cho 487 hộ vay triển khai 92 dự án phát triển sản xuất kinh doanh.


Nguồn vốn từ các ngân hàng đã hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa.


Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất hiệu quả các mô hình: Chăn nuôi ngựa thương phẩm tại xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; nuôi trâu sinh sản tại xã Vĩnh Lạc, nuôi bò tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên; chăm sóc và khai thác rừng trồng tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; chăn nuôi thỏ tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên...

 
 Hằng năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức từ 1.400 - 1.500 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật, mở 75 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên; khảo sát, vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng các mô hình thí điểm nuôi trồng các giống vật nuôi, cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình cánh đồng một giống với diện tích 5,0 ha tại xã Hát Lừu, mô hình trồng măng sặt tại xã Xà Hồ, Pá Hu; trồng sâm Hoàng Shin Cô xã Xà Hồ, trồng bí xanh thơm xã ở Hát Lừu, huyện Trạm Tấu; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại thị xã Nghĩa Lộ; mô hình trồng cây lá Khôi tại xã Việt Hồng, mô hình sử dụng phân bón khép kín cho cây dâu tằm tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên...


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, trọng tâm là vận động các hộ hội viên có cùng nhóm ngành, nghề, sản xuất kinh doanh liên kết sản xuất và xây dựng mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị.


Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động 16 mô hình Hợp tác xã và 50 Tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiêu biểu như: Hợp tác xã sản xuất cam Văn Chấn; Hợp tác xã cam sành Lục Yên, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Đại Lịch và xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; Tổ hợp tác nuôi dê xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; Tổ hợp tác nuôi cá thương phẩm xã Tân Phượng, huyện Lục Yên; Tổ hợp tác trồng cây Sơn Tra, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải...; trực tiếp hướng dẫn, xây dựng 69 mô hình hỗ trợ nông dân sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với 652 hộ tham gia (trong đó có 10 mô hình trồng trọt, 48 mô hình chăn nuôi, 3 mô hình thủy sản, 8 mô hình dịch vụ và ngành nghề); thành lập 6 chi Hội nghề nghiệp và 38 tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án 24 của Trung ương Hội NDVN.


Thành viên các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp đã liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chia sẻ thông tin về thị trường, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động.


Đặc biệt, thông qua hoạt động của Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại, các cấp Hội đã phối hợp, hỗ trợ thành lập mới 02 Hợp tác xã, 27 Tổ hợp tác, 31 nhóm hộ trồng rừng với trên 1.000 thành viên.


Các mô hình đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau tiêu biểu như: Hợp tác xã Bình Minh xây dựng xưởng xẻ COC tiêu thụ gỗ FSC của 31 nhóm hộ trồng rừng; Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam với 22 thành viên, xây dựng vùng sản xuất Quế hữu cơ tại huyện Trấn Yên.


 Ngoài ra, Hội còn tích cực triển khai Chương trình phối hợp với 15 Sở, ban, ngành của tỉnh trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.


Qua đó, Hội đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, hỗ trợ bà con nông dân xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên, nông dân; vận động, liên kết, thu hút doanh nghiệp để đầu tư vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm.


Điển hình như: Công ty Quế Hồi Việt Nam liên kết bao tiêu 500 ha sản phẩm quế hữu cơ ở huyện Trấn Yên; doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh tham gia vào chuỗi giá trị thỏ thương phẩm ở huyện Trấn Yên với quy mô 4.000 con/lứa; Công ty dược phẩm Hoa Linh tham gia chuỗi giá trị cây dược liệu lá Khôi ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên với quy mô 3 ha.


Hội ND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giới thiệu 2 sản phẩm: Chè Suối Giàng của huyện Văn Chấn, tinh dầu quế của huyện Văn Yên tham gia bình xét sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; giới thiệu sản phẩm gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh tại hội chợ do Trung ương Hội tổ chức; giới thiệu đặc sản của vùng tại các hội nghị, hội thảo như: Lạc đỏ, cà giòn, gà trống thiến, vịt bầu, cá bỗng huyện Lục Yên; quả sơn tra, thảo quả, măng ớt, cây dược liệu Mù Cang Chải; quế, thịt trâu sấy...; phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chỉ dẫn địa lý trong quảng bá sản phẩm gạo Mường Lò, thịt hun khói, sản phẩm dệt may, hàng thổ cẩm, đan lát thủ công.


 Đồng thời, các cấp Hội triển khai thực hiện 30 mô hình “Dân vận khéo” giúp hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên kết phát triển sản xuất làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Điển hình như: Hội ND tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh -Trung ương Hội triển khai mô hình "Giảm nghèo phát triển nuôi bò sinh sản" ở các xã: Phúc An, Bạch Hà, Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình), thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu), xã Minh An (huyện Văn Chấn); các xã: Hồ Bốn, Lao Chải, Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải).


 Hội ND huyện Trạm Tấu xây dựng, duy trì một số nhóm hộ mô hình nuôi dê tại các xã: Xà Hồ, Bản Công; nhóm hộ chăn nuôi lợn tại xã Hát Lừu; nuôi lợn đen tại thôn Khấu Ly, xã Bản Mù và các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê quy mô lớn tại xã: Xà Hồ, Bản Công.


Hội ND huyện Mù Cang Chải phối hợp xây dựng mô hình trồng cải dầu, liên kết với doanh nghiệp trồng lúa mì, gừng và khoai tây.
 

 Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai dưới nhiều hình thức từ tuyên truyền miệng thông qua hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, trong đó, Hội chú trọng triển khai công tác tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa, qua các hội thi đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Với sự chung tay, đồng lòng của các cấp Hội và hội viên, nông dân đã đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.       

 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, gắn với sản xuất, tiêu thụ và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản; nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề  cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với nông dân thành các nhóm hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất tập trung, tạo ra sản lượng lớn, đảm bảo chất lượng ổn định; giúp nông dân xây dựng các phương án sản xuất, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ hàng hóa góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 

Văn Uẩn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá