Thứ sáu, 21/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
14:48 - 27/09/2020
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, TW Hội NDVN đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng như: Nghị quyết 24-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Chỉ thị 49-CT/TW, Quyết định 449 và Quyết định 2356 của Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. 
Dự án “Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam” đã đào tạo 118 nông dân tiêu biểu để trở thành những giảng viên.


Bám sát phương hướng, nhiệm vụ hàng năm của TW Hội NDVN và chương trình phối hợp, Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh đã hướng dẫn, chỉ đạo Hội ND các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân là đồng bào dân tộc hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại Hội IV, V, VI, VII Hội NDVN; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Chương trình 134, 135 của Chính phủ; Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
 
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động đã góp phần thúc đẩy xây dựng các loại hình trang trại, gia trại, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã thành lập các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn hoặc thành lập các tổ hợp tác, Hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
 
 
Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh đã chủ trì và trực tiếp triển khai, thực hiện dự án “Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam” tại 6 tỉnh: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An và Hà Tĩnh, với các nội dung: Đào tạo giảng viên nông dân (TOT), huấn luyện nông dân (FFS), thành lập các nhóm nông dân hoạt động cộng đồng (FG), nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp.
 
 
Trong đó, Hội đã đào tạo 118 nông dân tiêu biểu để trở thành những giảng viên, với phương châm “Lấy nông dân dạy nông dân” về phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây ngô, rau và gia súc nhỏ; kỹ năng quản lý điều hành dự án; hoạt động nhóm và kiến thức phát triển cộng đồng; kiến thức biến đổi khí hậu trên cây ngô; kỹ năng phát triển nhóm nông dân phát triển cộng đồng; kỹ năng nông lâm kết hợp.
 
 
TOT đã tổ chức 1.208 lớp tập huấn nông dân tại 827 thôn, bản, 233 xã, của 39 huyện thuộc 6 tỉnh vùng dự án, huấn luyện cho 36.240 học viên (mỗi lớp 30 người) về quy trình, kỹ thuật trồng ngô và trồng rau theo phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Dự án đã xây dựng thí điểm mô hình trồng ngô trên đất dốc có hàng chắn chống xói mòn. Qua 8 năm thực hiện dự án, đã thành lập được 821 nhóm nông dân phát triển cộng đồng có cùng sở thích (trung bình mỗi nhóm có từ 10-15 hộ tham gia).
 
 
Ngoài ra, với sự hỗ trợ kinh phí từ các nhà tài trợ đơn lẻ từ Đan Mạch, 41 nhóm đã được nhận tài trợ để xây dựng các công trình thiết yếu (trung bình 25 triệu/công trình) như: Bể nước, hệ thống thủy lợi nhỏ, cầu dân sinh… phục vụ các nhu cầu của người dân nơi nhóm đang hoạt động. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với cộng đồng dân cư, góp phần củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, với tổ chức Hội.
 
 
Hội tổ chức tập huấn về kỹ năng viết đề xuất dự án cho 42 cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện, xã thuộc 6 tỉnh với hơn 100 giảng viên nông dân. Các học viên đã nắm được những bước cơ bản cũng như việc xác định nhu cầu và các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng dự án xin tài trợ.
 
 
Dự án “Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông, khuyến lâm ở các xã đặc biệt khó khăn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, Ban đã triển khai tại 129 xã nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của 43 tỉnh; xây dựng 22 loại mô hình sản xuất do chính các hộ nghèo thực hiện, Nhà nước hỗ trợ kinh phí dưới sự hướng dẫn, quản lý và giám sát của Hội theo cách “Cầm tay chỉ việc” gồm 15 loại mô hình trồng trọt như: Lúa lai, ngô lai, đậu tương… với qui mô 546,5 ha; 7 loại mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản… đã giúp cho 14.232 hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo và vươn lên khá giàu.
 
 
Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn” đã xây dựng 27 mô hình/27 xã (mỗi xã một mô hình); hỗ trợ 525 hộ hội viên, nông dân nghèo có vốn đầu tư phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Qua đó, tổng đàn bò của địa phương được nâng lên; 100% hộ tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ dự án (mỗi hộ tham gia xây dựng mô hình được hỗ trợ tiền mua 01 con bò cái giống sinh sản, tiền làm chuồng trại, được tập huấn khoa học kỹ thuật). Từ 525 con bò cái giống sinh sản được đầu tư ban đầu, đến nay đã phát triển thêm 1.048 con, nâng tổng số đàn bò của dự án hiện có 1.573 con, tạo việc làm ổn định cho 525 hộ hội viên, nông dân, đảm bảo thu nhập của hộ tăng từ 15 - 20% trở lên, 100% hộ tham gia dự án tạm thời thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nơi thực hiện dự án từ 4-6%; giúp người dân hiểu biết hơn về chủ trương chính của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, phòng trị một số bệnh thông thường ở đàn gia súc; góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế hộ và khai thác tiềm năng thế mạnh, lao động tại địa phương.
 
 
Ngoài ra, Hội còn phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, ma túy, buôn bán người, phong trào xây dựng đường biên, mốc giới, hòa bình, hữu nghị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. TW Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho nông dân và phối hợp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới; phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động nông dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.
 
 
Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với cơ quan Công an tổ chức ký cam kết gia đình hội viên, nông dân không có người vi phạm pháp luật tỷ lệ đạt trên 80%; đồng thời, đưa công tác quốc phòng, an ninh vào chỉ tiêu thi đua của cơ sở Hội; xây dựng nội qui, qui ước về an ninh trật tự, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như: Tổ an ninh nhân dân, tổ hoà giải, tổ dân phòng, tổ liên gia tự quản; phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ngành Công an lựa chọn những cán bộ, hội viên, nông dân có phẩm chất, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm tham gia vào lực lượng Công an viên; phối hợp với các ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, nhằm giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở không để khiếu kiện vượt cấp, hạn chế phát sinh “điểm nóng”; tiếp nhận tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của hội viên, nông dân.
 
 
Đồng thời, Hội còn xây dựng nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc; mô hình, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở như: Mô hình “Ánh sáng ngoài ngõ, tiếng mõ trong nhà”, ở thành phố Đà Nẵng với mô hình “3 an toàn”, ở Nam Định với mô hình “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; ở Hòa Bình với mô hình “Một không, ba giảm”; ở Yên Bái với mô hình “Tự quản về an ninh trật tự”; ở Phú Thọ với mô hình “Chi Hội nông dân tự quản về an ninh trật tự”; ở Lâm Đồng với mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”; ở Quảng Ngãi với mô hình “Ánh sáng an ninh phòng, chống tội phạm”... xây dựng được trên 1.000 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và trên 3.000 tổ liên gia tự quản.
 
 
Theo báo cáo của Hội ND các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, 15 năm qua, hội viên, nông dân đã phát hiện, tố giác 25.480 vụ vi phạm pháp luật, cung cấp cho cơ quan Công an, chính quyền địa phương 200.000 nguồn tin có giá trị, phát hiện 250 đối tượng có lệnh truy nã, 350 đối tương vượt biên trái phép, 45 vụ liên quan đến mua bán người, vận động được 985 đối tượng phạm tội ra tự thú với cơ quan pháp luật, đưa ra kiểm điểm trước dân 25.450 đối tượng, thu nộp được 15.000 vũ khí các loại, hòa giải được 150.460 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân, tham gia giải quyết 10.650 vụ khiếu nại, tố cáo; cảm hóa, giáo dục và hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho 35.260 người lầm lỗi.
 
 
Những kết quả trên đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn nông thôn, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững; tập quán văn hóa tốt đẹp được quan tâm bảo tồn, gìn giữ; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số được đẩy mạnh.

Nhật Hưng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá