Thứ bảy, 20/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
10:34 - 10/06/2021
(Cổng ĐT HND)- Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới 100% cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt, thảo luận, sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ nông dân; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở; thường xuyên cập nhật đăng tải các tài liệu, các gương điển hình, mô hình hay, những cách làm sáng tạo.
Thông qua các cuộc tọa đàm, các cấp Hội đã lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền tới hội viên, nông dân

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các tỉnh, thành uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã xây dựng, triển khai nhiều văn bản liên quan để hướng dẫn các cấp Hội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

 
Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới 100% cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các hình thức như: tổ chức hội nghị quán triệt, thảo luận, sinh hoạt chi, tổ Hội; sinh hoạt câu lạc bộ nông dân; phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở; thường xuyên cập nhật đăng tải các tài liệu, các gương điển hình, mô hình hay, những cách làm sáng tạo trong mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của các cấp Hội.


Ở cấp Trung ương, cơ quan Trung ương Hội đã trực tiếp tổ chức được 05 hội nghị, 01 Hội thảo khoa học “Hội nông dân Việt Nam- 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế”, 02 Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự tham gia của 386 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại mỗi hội nghị.


Ngoài ra, Trung ương Hội còn tổ chức Hội nghị theo chuyên đề hằng năm được 85 buổi với sự tham dự của toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Trung ương Hội.


Một số tỉnh, thành Hội còn tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện địa phương. Tiêu biểu như tổ chức các hoạt động: Hái hoa dân chủ, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thi kể chuyện, thi viết về tấm gương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ở Quảng Nam. Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động như Hội thi "Nông dân làm theo lời Bác", “Tìm hiểu, cảm nhận về tác phẩm, ấn phẩm của Bác”; tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc thi viết “Gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và điển hình dân vận khéo”; Hội nghị chuyên đề, Tọa đàm“Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc lấy sức dân chăm lo cho dân”; phát động các chi, tổ Hội đọc những lời dạy và kể những câu chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ…


Hay Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã thành lập Ban chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng đề cương các chuyên đề; mỗi đơn vị, cá nhân tham gia phải lựa chọn nội dung sát thực với nhiệm vụ cụ thể được phân công phục trách hoặc nhiệm vụ được giao. Qua 02 năm triển khai, đã xây dựng 03 chuyên đề: “Nữ công Hội Nông dân tỉnh học Bác về học tập và học tập suốt đời”; “Một số suy nghĩ về học tập phong cách diễn đạt của Bác”; “Tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết”. 


Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Bác Hồ với nông dân Ninh Bình” tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh; Tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác”. Trong 05 năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 được gần 5 ngàn  buổi cho gần 500 ngàn lượt hội viên, nông dân trong toàn tỉnh thông qua các buổi sinh hoạt CLB nông dân, sinh hoạt chi Hội… Các cấp Hội trong tỉnh cũng tổ chức được 15 đợt sinh hoạt chuyên đề, 03 cuộc thi viết với 340 bài dự thi, 05 cuộc thi sân khấu hóa thu hút 2.652 lượt hội viên nông dân tham gia . 


Có thể nói, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thực sự thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Nhiều mô hình, hoạt động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai, duy trì và nhân rộng đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân.
 

Minh Thắm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá