Thứ sáu, 07/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ Hội Nông dân các cấp
14:44 - 03/08/2021
(Cổng ĐT HND)- Từ năm 2016 - 2020, Trường Cán bộ Hội đã trực tiếp tổ chức, quản lý và giảng dạy  106 lớp bồi dưỡng cho 7.966 cán bộ từ Trung ương đến cấp xã. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ Hội, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam”, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện; tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Hội tiến hành tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 2045/QĐ-TTg đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các cán bộ chủ chốt của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội.


Trường Cán bộ Hội đã xây dựng được 08 bộ chương trình, giáo trình, tài liệu, bao gồm: Chương trình, giáo trình trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân (thời gian 02 năm) dành cho cán bộ cơ sở Hội; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (thời gian 10 ngày); bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm (thời gian 10 ngày); bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (thời gian 01 tháng); bồi dưỡng giảng viên kiêm chức (thời gian 10 ngày) cho cán bộ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ cơ sở Hội (thời gian 03 tháng)  và Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ cơ sở Hội 07 ngày); Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ chi Hội, tổ Hội (thời gian từ 03-05 ngày).


Trên cơ sở chương trình được phê duyệt, trường đã tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn cho các địa phương triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở Hội và cán bộ chi, tổ Hội.


Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng bảo đảm tính khoa học, cân đối giữa lý thuyết (Lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội) và thực hành (Thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp, thực hành và hoạt động ngoại khóa, tham quan nghiên cứu thực tiễn) theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm sự thống nhất về nội dung và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức của Hội Nông dân các cấp.

 
Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu ở mỗi khâu đều tuân theo quy định hiện hành, đã bám sát chương trình đào tạo, bồi dưỡng được duyệt, đảm bảo tính khoa học, tính kế thừa đồng thời cập nhật kiến thức mới, phù hợp với trình độ cán bộ Hội và thực tiễn công tác Hội trong giai đoạn mới. Các chương trình, giáo trình, tài liệu sau một thời gian đưa vào sử dụng đều đã được nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung kịp thời theo quy định và tình hình thực tiễn.


Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Đề án, Trường Cán bộ Hội đã tham mưu cho Trung ương Hội ban hành kế hoạch, các ra văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các tỉnh, thành Hội triển khai thực hiện hằng năm.


Công tác tham mưu để ban hành chủ trương, đề án, kế hoạch đã tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo cơ chế, nguồn lực và sự phối hợp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường cán bộ Hội nói riêng và của Hội Nông dân Việt Nam nói chung.
 

Từ năm 2016 - 2020, Trường Cán bộ Hội đã trực tiếp tổ chức, quản lý và giảng dạy  106 lớp bồi dưỡng cho 7.966 cán bộ từ Trung ương đến cấp xã. Trong đó 56 lớp bồi dưỡng với  4.133  cán bộ Hội Nông dân từ cấp huyện đến cấp Trung ương (gồm Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thời gian 10 ngày; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm thời gian 10 ngày; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thời gian 01 tháng; Bồi dưỡng giảng viên kiêm chức thời gian 10 ngày. Tổ chức 50 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hội Nông dân cấp xã (gồm Đào tạo 16 lớp trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành Công tác Hội Nông dân thời gian 02 năm cho 867 cán bộ; 34 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội với 2.966 cán bộ).


Trường chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảm bảo yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ được thực hiện thường xuyên, các hoạt động sát hạch, tạo nguồn giảng viên tại chỗ được chú trọng.


 Đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường đã được chuẩn hóa về chuyên môn đảm bảo cho các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu và đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định. Ngoài ra trường đã đã xây dựng được đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ thuộc các Trường Đại học, Học viện, các Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các đồng chí cán bộ lãnh đạo Hội các cấp tham gia giảng dạy.

 
Qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ đội ngũ cán bộ Hội được nâng lên một bước về nhận thức lý luận và trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, đa số cán bộ sau tốt nghiệp đã vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, được cấp ủy, chính quyền, các ngành đánh giá cao.

Thái Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,085.19
GBP
27,118.58
USD
24,020.00