Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 khóa VII
16:12 - 14/01/2022
(Cổng ĐT HND)- Sáng ngày 14/1, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị


Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Nguyễn Xuân Định; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, Phó trưởng các Ban, đơn vị Trung ương Hội và Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số tỉnh, thành Hội…

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để bàn và quyết định một số nội dung quan trọng đó là: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VI về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020 và xem xét ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VI; Triển khai công tác cán bộ: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2018 – 2023; Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Thường trực Trung ương Hội; Chia tay các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội...

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, trong nửa đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023, bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch, bệnh diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của hội viên nông dân và gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động của các cấp Hội; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội, cấp ủy Đảng và Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp đã linh hoạt, chủ động lãnh đạo cán bộ, hội viên nông dân nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì tổ thảo luận số 1


Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,9%, xuất khẩu nông lâm thủy sản lần đầu tiên đạt 48,6 tỷ USD; nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là "trụ đỡ" của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, là nhân tố tạo sự ổn định cho phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Các đại biểu tham gia tổ thảo luận số 1


Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội thực hiện sâu rộng và kịp thời, nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đổi mới phù hợp, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19; công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, củng cố, phát triển; các phong trào thi đua do Hội phát động được lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên, nông dân, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức, cách thức vận động, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, nông dân.
 

Chủ tịch Hội Nông dân Lâm Đồng Đa Cát Vinh phát biểu ý kiến


Các cấp Hội Nông dân đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức sinh động, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đã tổ chức xây dựng hàng ngàn mô hình, lớp tập huấn, hướng dẫn hội viên nông dân về thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường trong làng nghề, trang trại, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...
 
Bà Phạm Hải Hoa -Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chia sẻ ý kiến


“Nhiều phong trào bảo vệ môi trường nông thôn phát động đã được các cấp Hội và hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, tham gia; nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả được các cấp Hội thực hiện và nhân rộng, nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được nâng lên; hình thành ý thức trách nhiệm, hành vi sống thân thiện với môi trường góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nên diện mạo mới ở nông thôn. Vai trò, vị thế của tổ chức Hội được nâng lên, góp phần đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu vào thực tiễn cuộc sống”- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi


Tại Hội nghị, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá và quyết định những nội dung quan trọng và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong nửa cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó trong phiên họp buổi sáng ngày 14/01/2022 các đại biểu đã tiến hành thảo luận theo tổ để đóng góp ý kiến vào Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023 và Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW, ngày 21/7/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VI về “Nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020 và Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VI…

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam chủ trì tổ thảo luận số 2


Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính chủ trì tổ thảo luận số 3
 

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định chủ trì tổ thảo luận số 4


 
 
 
Nhâm Hòe
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá