Thứ năm, 18/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam:
Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất nông nghiệp bền vững
08:18 - 20/05/2022
 (Cổng ĐT HND) – Chiều ngày 19/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch ký kết thoả thuận hợp tác


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch chủ trì lễ ký thỏa thuận hợp tác.


Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu thế và phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hướng tới xuất khẩu, góp phần định vị và nâng cao thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.
 
Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi tư duy về phát triển nông nghiệp, thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững


Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, cần đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, giúp bà con nông dân thay đổi tư duy, nâng cao giá trị sản xuất. Qua đó khẳng định được giá trị của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Chủ tịch Lương Quốc Đoàn mong muốn thỏa thuận hợp tác sẽ mang lại những kết quả trong thời gian tới.


Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi tư duy về phát triển nông nghiệp, thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững tạo ra giá trị gia tăng gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.


Hỗ trợ, thúc đẩy cơ hội sinh kế cho người nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nâng cao thu nhập nhất là đối với phụ nữ nông dân, dân tộc thiểu số, tăng cường năng lực cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ quy mô nhỏ và vừa.


Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan trong thực thi hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp hữu cơ, đưa sản xuất nông nghiệp hữu cơ vào thực tiễn sản xuất, thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản với các ưu tiên dành cho nông sản có chứng nhận sản xuất hữu cơ.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại lễ ký kết


Giai đoạn 2022-2025, hai bên sẽ truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hợp tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện quy trình kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

 
Tư vấn hỗ trợ hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã của nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ; hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm hữu cơ; huy động nguồn lực cho các dự án xây dựng mô hình quy mô hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ, tổ chức cho nông dân tham quan, học tập nhằm nhân rộng mô hình.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết


Đồng thời phối hợp giám sát, phản biện về thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tại địa phương; đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ.


Thỏa thuận hợp tác của hai cơ quan được triển khai cụ thể bằng kế hoạch phối hợp hàng năm trên cơ sở lồng ghép các hoạt động, nguồn lực, phối hợp thống nhất chặt chẽ có sự theo dõi, kiểm tra, giám sát đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

 
Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức phản biện, giám sát thực thi chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp hữu cơ và khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.
 

Tổ chức cho hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã của nông dân tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. Vận động hội viên, nông dân sử dụng vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thực hiện theo nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam Hà Phúc Mịch phát biểu tại lễ ký kết


Hội Nông dân Việt Nam phối hợp đề xuất chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ; vận động tài trợ từ các Bộ, ngành và các tổ chức quốc tế; chủ trì xây dựng một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn chứng nhận hữu cơ.
 

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tham gia giám sát, phản biện chính sách; đồng thời cùng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển bền vững nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; chủ trì cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, tập huấn cho cán bộ các cấp Hội và hội viên, nông dân về nâng cao năng lực, kiến thức nông nghiệp hữu cơ; cử chuyên gia hướng dẫn, giảng viên, nhà khoa học và tài liệu đáp ứng các chương trình, dự án do Hội Nông dân các cấp có nhu cầu.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày dự thảo chương trình phối hợp


Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tư vấn hỗ trợ chứng nhận sản phẩm hữu cơ, hỗ trợ các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân có sản phẩm hữu cơ được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quốc tế tham gia các hội chợ hữu cơ trong nước và quốc tế.


 Đồng thời hỗ trợ các địa phương phát triển nông nghiệp hữu cơ và vận dụng công cụ giám sát đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (PGS); phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xây dựng mô hình, đề án, dự án để thu hút đầu tư, hỗ trợ từ các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế.

 
Theo đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao cho Ban Kinh tế; Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam giao cho Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ có sự tham gia cộng đồng (COAC) là đầu mối, đơn vị thường trực có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo hai bên xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, triển khai thực hiện, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác.

 
Đối với hoạt động kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, Trung ương Hội giao cho Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, nông thôn cùng với các đơn vị, bộ phận liên quan của Hiệp hội, Hội nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện.

Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá