Thứ ba, 30/05/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Trung ương Hội NDVN: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII)
16:20 - 03/01/2023
(Cổng ĐT Hội NDVN) – Trong hai ngày (05- 06/12), tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội

 
Hội nghị diễn ra tại điểm cầu Trung tâm từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và được kết nối với 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc. Đã có trên một triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị- xã hội.

 

Điểm cầu Hội nghị tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam


Tham dự điểm cầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) có đồng chí Phạm Tiến Nam- Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Trưởng, Phó các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội NDVN cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cơ quan…
 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt.

 
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Sau chương trình quán triệt, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sẽ dành 0,5 ngày để triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khoá XIII) đã họp từ ngày 3- 9/10/2022 để thống nhất nhiều nội dung quan trọng.


Hội nghị đã ban hành 3 Nghị quyết, 1 Kết luận, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn An
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá