Chủ nhật, 22/04/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
TƯ Hội Nông dân Việt Nam: Tích cực triển khai Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị
15:13 - 16/01/2017
(Cổng ĐT HND) – Ba năm qua, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã xây dựng, ban hành khá đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, như Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam và  Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền  và các văn bản hướng dẫn giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.
Các cấp Hội trong tỉnh tích cực tổ chức các lớp tập huấn triên khai quyết định 217,218 của Bộ Chính trị. Ảnh minh họa

Ngày 17/7/2014, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương  đã  ký Chương trình phối  hợp giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố tiến hành ký kết và triển khai thực hiện, đến nay đã có 60 /63 tỉnh, thành phố tổ chưc ký chương trình phối hợp giữa 4 ngành.

Hàng năm, Ban Thường vụ Trung ương Hội  xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế, Quy định trong hệ thống Hội, theo đó lựa chọn một số  nội dung thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân để định hướng,  chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 4 (khóa VI), ngày 20/7/2014 đã phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định; Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội NDVN; Quy định về việc Hội Nông dân Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến các Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 3 năm qua, Trung ương Hội đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn  về triển khai thực hiện Quy chế, Quy định cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố; tổ chức 18 lớp tập huấn cho gần 2000 cán bộ, hội viên, nông dân cơ sở tại các tỉnh, thành Hội gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Gia Lai, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Lai Châu và Long An. Nội dung các lớp tập huấn chú trọng tuyên truyền về kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam và giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Ở địa phương, các tỉnh, thành Hội đã tổ chức 1.532 lớp tập huấn cho 107.240 cán bộ Hội các cấp để phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy chế, Quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, kiến thức, kỹ năng tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Hội như: Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí Nông thôn mới, Cổng thông tin điện tử, Bản tin của Trung ương Hội đã đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội; thường xuyên cập nhật, đưa tin việc triển khai thực hiện Quy chế, Quy định của các cấp Hội với hơn 100 bài viết, phóng sự với nội dung tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp.  Trung ương Hội chủ trì biên soạn và phát hành 5.500 cuốn tài liệu tuyên truyền và  hướng dẫn giám sát, 14000 tờ gấp. Nội dung: trích dẫn một số vấn đề cơ bản trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; một số dấu hiệu nhận biết sản phẩm giả, kém chất lượng; phương pháp sử dụng; phương pháp thực hiện giám sát; cơ chế phối hợp giữa các ngành xử lý những vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Quy chế, Quy định; chủ trương của Trung ương Hội và các hoạt động giám sát của Hội nhất là giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp (VTNN) thông qua việc phối hợp với các báo, đài ở địa phương; bản tin của Hội, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân; lồng ghép với việc tổ chức các phong trào nông dân, các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật. 3 năm qua,  các cấp Hội đã tổ chức 12.435 buổi tuyên truyền về Quyết định 217 và Quyết định 218 tới tận cán bộ Chi, Tổ Hội để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp ở Trung ương tổ chức 6 đoàn giám sát thí điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực VTNN, tập trung vào 04 loại sản phẩm: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi công nghiệp và sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản, tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Nghệ An, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh và Bạc Liêu. Nội dung trọng tâm là giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương gồm: công tác chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; quản lý chất lượng VTNN; trách nhiệm của cơ sở, hộ buôn bán và người sử dụng VTNN.
Trước hiện tượng hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung trong năm 2016 Trung ương Hội chủ trì, phối hợp tổ chức 01 đoàn giám sát liên ngành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chết bất thường tại tỉnh Quảng Bình. Qua đó phát hiện một số khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý trong chính sách và kiến nghị với Chính phủ, địa phương điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

 Đến nay có 60/63 tỉnh, thành Hội đã ký Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Công Thương về giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Hội Nông dân các tỉnh đã  phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức 1.380 cuộc giám sát tại địa bàn một số huyện, xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

 Bên cạnh việc giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, các tỉnh, thành Hội đã tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho nông dân và hoạt động của Hội như: trợ giá vật tư nông nghiệp, thu hồi đất đai, phụ cấp cho cán bộ chi Hội, tiêu thụ nông sản; việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ…

Trung ương Hội đã thực hiện phản biện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương đề nghị như: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và kiểm dịch thực vật; dự thảo thông tư, chương trình…của một số Bộ, ngành.

Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tổ chức phản biện dự thảo một số chủ trương, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Các cấp Hội đã vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh thông qua việc đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, quyết định chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia đóng góp ý kiến phê bình đảng viên, tổ chức đảng; thực hiện  quy chế dân chủ ở cơ sở”; phát huy được vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định sô 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các Hội Nông dân Việt Nam trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân..., tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc Quy chế, Quy định do Bộ Chính trị ban hành. Các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân về quyền và trách nhiệm của đối với nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trung ương Hội đã xây dựng ban hành khá đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là hướng dẫn giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực VTNN. Hội Nông dân một số tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa Quy chế bằng các hoạt động giám sát một số chính sách, pháp luật bảo lợi ích chính đáng, thiết thực của hội viên, nông dân; Phối hợp với ngành liên quan tổ chức tập huấn cán bộ Hội; thành lập một số đoàn giám sát liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Bước đầu, tạo sự chuyển biến về nhận thức của nông dân và sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội về hoạt động giám sát của Hội Nông dân VN.
Lê Hà, Ban Kiểm tra Tư Hội NDVN
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.730
36.930
Vàng nhẫn
36.760
37.160
Vàng nhẫn
36.760
37.260
Tỷ giá
EUR
28137.65
GBP
32159.28
USD
22810

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT