Thứ sáu, 27/04/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Các chỉ tiêu và giải pháp đột phá trong công tác Hội năm 2017
16:22 - 08/02/2017
(Cổng ĐT HND)- Nhằm thực hiện tốt công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, các cấp Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Năm 2017, các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ nông dân có hiệu quả (Ảnh minh họa)


Một số chỉ tiêu chủ yếu

1- Phấn đấu trên 80% số hộ nông dân có hội viên; trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh.


2- Trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 140.000 lượt cán bộ Hội các cấp.
3- Phấn đấu 98% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 30.000đ trở lên/hội viên/năm.


4- Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.


5- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên.


6- Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.


7- Hội Nông dân các cấp trực tiếp đào tạo kỹ năng sản xuất nông nghiệp cho trên 20.000 nông dân; tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên.


8- Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm được 2.500 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.


9- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu khác mà Nghị quyết Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2018 đã đề ra.


Ba nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

1- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.


- Qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, bức xúc liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: Ô nhiễm môi trường, hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin thất thiệt, tín dụng đen, lợi dụng bán hàng đa cấp lừa đảo, nông dân bị thu nhiều khoản sai quy định, bị ăn chặn tiền hỗ trợ của Nhà nước, vi phạm Quy chế dân chủ ở cơ sở... để kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan để có giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho nông dân.


- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông; về vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.


- Tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho nông dân.


- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016- 2020; phấn đấu đến năm 2020 có 90% hội viên nông dân có thẻ bảo hiểm y tế, 10% lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.


2- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.


- Kiến nghị với chính quyền địa phương hàng năm bổ sung ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; huy động các nguồn tài trợ, vốn vay ưu đãi của các tổ chức quốc tế, vốn ủy thác của Nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.


- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp để cung ứng vật tư phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp theo phương thức trả chậm giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.


- Chú trọng công tác đào tạo nông dân về kỹ năng, kiến thức, phương pháp, sản xuất, biết hạch toán trong sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm tổ chức lại sản xuất, tích tụ ruộng đất theo mô hình liên kết, hợp tác sản xuất, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm.


- Quan tâm đào tạo dạy vi tính để giúp nông dân khai thác, nắm bắt kịp thời thị trường nông sản; ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất và quản lý.


- Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giúp nông dân nâng cao hiểu biết pháp luật và thực hiện theo pháp luật.


3- Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ, nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.


- Tập trung xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng tổ hợp tác và hợp tác xã, đưa các cây trồng, vật nuôi chủ lực vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng yêu cầu hội nhập và cải thiện cuộc sống cho nông dân.


- Xây dựng các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp gắn với xây dựng mô hình xây dựng đường giao thông thôn, xóm; mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình các trung tâm tiêu thụ nông sản, dịch vụ kinh doanh tổng hợp tiêu thụ nông sản để tập hợp, đoàn kết nông dân.

Minh Hải
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
36.620
37.020
Vàng nhẫn
36.620
37.120
Tỷ giá
EUR
27838.73
GBP
31877.77
USD
22805

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT