Chủ nhật, 28/02/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
TƯ Hội NDVN: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
15:42 - 30/05/2019
(Cổng ĐT HND) – Chiều nay (30/5), tại Hà Nội, Đảng đoàn chủ trì phối hợp với Đảng ủy cơ quan TƯ Hội NDVN tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ đảng viên cơ quan.
Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực BCH TƯ Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Theo đó, tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung thảo luận và thống nhất cao về chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016- 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021- 2025, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của Đề cương các văn kiện, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Trong quá trình thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã làm rõ, thống nhất tính chất, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

Kim Huệ
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá