Thứ tư, 20/01/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Trung ương Hội NDVN – Bộ Tư lệnh BĐBP ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2025:
Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
21:32 - 24/06/2019
(Cổng ĐT HND)- Chiều nay (24.6), tại Hà Nội, Trung ương Hội NDVN, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp (CTPH) giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Trung ương Hội NDVN giai đoạn 2011 – 2018 về việc “Vận động nông dân các dân tộc khu vực biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc” và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2025. Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì Hội nghị. 
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng và Tư lệnh BĐBP Hoàng Xuân Chiến ký CTPH giai đoạn 2019 - 2025

Sau 7 năm thực hiện CTPH giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP, các cấp Hội và các đơn vị BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện CTPH nghiêm túc, hiệu quả, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ, chiến sỹ BĐBP về ý nghĩa, vai trò của CTPH, nhất là cấp cơ sở đã chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện.
 
 
Việc thực hiện CTPH đã khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các cấp Hội Nông dân và các đơn vị BĐBP. Thông qua thực hiện CTPH, các cấp Hội đã phối hợp với các đơn vị BĐBP, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả việc vận động nông dân các dân tộc khu vực biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, tạo môi trường gắn kết các hộ gia đình trong sản xuất và sinh hoạt cộng đồng, xây dựng tình đoàn kết quân dân, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự  biên giới quốc gia.
 
 
Bảy năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức được 110.661 buổi tập huấn kiến thức về công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; tổ chức Hội thi nông dân với pháp luật với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; thi tìm hiểu Luật Biên giới quốc gia và truyền thống 60 năm BĐBP… cho 7.483.664 cán bộ, hội viên, nông dân các cấp.
 
 
Hai bên đã phối hợp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên các tuyến biên giới, hải đảo; phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng biên giới, hải đảo như thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới". Đến nay bộ đội biên phòng đã giao 24.876 con bò với tổng trị giá trên 372,6 tỉ đồng cho đồng bào nghèo biên giới; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP quyên góp và phối hợp vận động, huy động các nguồn lực đóng góp xây dựng và bàn giao được 3.669 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”.
 
 
Ngoài ra, Hội và Bộ đội biên phòng còn phối hợp vận động nông dân các dân tộc tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc truyền thống các dân tộc, đến nay đã có trên 85% thôn, bản thuộc các xã biên giới, hải đảo được công nhận danh hiệu "Làng văn hóa", “Thôn, bản văn hóa”, trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay phong trào đã được triển khai rộng khắp ở các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển, hải đảo, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đạt hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”, phong trào “Tổ tàu thuyền an toàn, bến bãi văn hóa”, phong trào “Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, phong trào “Già làng, trưởng bản gương mẫu”...; đã xây dựng được 1.587 tổ tham gia tự quản đường biên, cột mốc/39.724 hộ gia đình và 60.493 cá nhân đăng ký; 14.822 tổ tự quản An ninh trật tự/232.737 thành viên; 3.219 tổ tự quản tàu thuyền an toàn/77.134 thành viên, 916 bến bãi an toàn, 54 đội sản xuất an toàn trên biển; thành lập 173 tổ nuôi thủy sản an toàn/3.336 thành viên.
 
 
Tổ chức cho Hội viên, nông dân phối hợp cùng với lực lượng BĐBP tuần tra, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới được 1.129 lần/9.716 người tham gia. Cung cấp cho đồn Biên phòng hàng nghìn tin có giá trị phục vụ cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm. Phối hợp vận động hội viên tham gia tố giác tội phạm, không vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, không để kẻ xấu kích động, lôi kéo gây mất đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc.
 
Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 09 cá nhân thuộc Hội NDVN

 Nhằm duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 – 2025 với mục tiêu phát huy vai trò của các cấp Hội Nông dân và BĐBP trong phối hợp vận động nông dân khu vực biên giới, hải đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ  biên giới Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sỹ BĐBP thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt chính sách “Hậu phương quân đội’’, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”...
 
 
Năm nội dung của CTPH giai đoạn 2019 – 2025 gồm: Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ BĐBP, hội viên và nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...; phối hợp xây dựng tổ chức Hội và các đơn vị BĐBP vững mạnh toàn diện, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên tuyến biên giới, hải đảo; vận động nông dân các dân tộc thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo; vận động nông dân các dân tộc tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi biên giới; phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới, biển đảo.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định: CTPH đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan điểm và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, tăng cường sức mạnh đoàn kết quân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, hội viên, nông dân, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 
 
Tuy nhiên, đời sống của đồng bào các dân tộc vùng biên giới, ven biển và hải đảo đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, với tinh thần tất cả vì biên giới thân yêu, hôm nay hai ký CTPH và hai cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.
 
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 7 năm qua, thời gian tới Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị hai bên cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ gồm: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, về bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XII; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đồng thời gắn với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với phong trào thi đua của Hội và Biên phòng phát động; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn (2019 - 2025) đạt kết quả cao, xây dựng một số mô hình, điểm chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp một cách có hiệu quả và nhân ra diện rộng; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng về công tác vận động quần chúng, báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, sơ kết rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian qua.
 
 
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhất trí với 5 nhiệm vụ mà Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã đề ra và khẳng định: Khu vực biên giới hải đảo đời sống xã hội còn khoảng cách xa với thành phố, trình độ dân trí thấp, dễ bị mua chuộc, lôi kéo, các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Do vậy, việc giữ yên “phên dậu” của đất nước cốt ở “yên dân, phú dân”. Trung tướng khẳng định BĐBP sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các mô hình, sáng kiến cùng với các cấp, các ngành chung tay giúp bà con biên giới phát triển kinh tế. Sau Hội nghị này Bộ Tư lệnh BĐBP sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành ký quy chế phối hợp phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời chọn ra một số mô hình điểm để nhân rộng giúp bà con nhanh chóng thoát nghèo.
 
Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân VN" cho 9 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BDBP

 Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” cho 09 cá nhân thuộc Hội NDVN; ‎tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BDBP cho 10 tập thể thuộc Hội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTPH. Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân VN" cho 9 cá nhân thuộc Bộ Tư lệnh BDBP; ‎tặng Bằng khen cho 10 tập thể thuộc Bộ Tư lệnh BDBP vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CTPH.

Hoài Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá