Thứ năm, 24/09/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
08:34 - 25/07/2019
(Cổng ĐT HND)- Chiều nay (24.7), tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tham dự Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn đề nghị các thành viên trong Khối cùng giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hội nghị sẽ tập trung thảo luận 2 nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông qua Quy chế  tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối .
 
 
Sáu tháng đầu năm nay, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các thành viên trong Khối quan tâm chỉ đạo. Trung ương Hội NDVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, “dồn điền, đổi thửa” tạo vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, các cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết theo chuỗi giá trị gắn với an toàn thực phẩm; đóng góp trên 2 triệu ngày công lao động; sửa chữa, bê tông hóa trên 27 nghìn km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 19 nghìn km kênh mương nội đồng; xây dựng trên 5 nghìn mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức Lê ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
 
 
Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tổ chức thành viên triển khai tích cực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Các cấp Hội NDVN đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân là chủ trang trại, gia trại, nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản hàng hóa; hỗ trợ, hướng dẫn trên 900 nghìn lượt hội viên, nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới. Sau học nghề, một bộ phận nông dân đã “khởi nghiệp” thành lập doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động tại địa phương.
 
 
Trung ương Hội NDVN đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ giống, vốn, vật tư nông nghiệp, việc làm cho trên 20 nghìn lượt hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với giá trị hàng trăm tỷ đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo; phối hợp tổ chức được 12 chương trình từ thiện xã hội với tổng số tiền và hàng trao tặng trên 5 tỷ đồng, với 6 điểm trường tại các vùng nghèo, khó khăn; quyên góp, vận động được 70,92 tỷ đồng và 7.432 túi quà để thăm và tặng cho trên 100 nghìn hộ nghèo.
 
 
Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được các đơn vị tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khen thưởng được thực hiện có nề nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.
 
 
Sáu tháng cuối năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua tập trung vào một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại ở phía sau”; phong trào “chống rác thải nhựa trên toàn quốc”, phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các tổ chức thành viên trong khối…
 
 
Tại Hội nghị, các thành viên khối thi đua đã thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối. Trong đó, nội dung tiêu chí thi đua chủ yếu của Khối gồm: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao; thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính  trị; thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.
 
  
Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đồng tình việc phối hợp các báo của khối trong việc tuyên truyền các mô hình. Phó Chủ tịch đề nghị các thành viên trong Khối cùng giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; cùng người đứng đầu cấp ủy đối thoại với nhân dân.
 
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định 6 tháng đầu năm hoạt động của Khối đã có 3 kết quả  nổi bật

Bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn  6 tháng đầu năm hoạt động của Khối đã có 3 kết quả nổi bật gồm: Sự phối hợp các thành viên trong Khối; hoạt động hướng về cơ sở; các thành viên trong Khối quan tâm tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương.
 
 
Để hoàn thành thắng lợi các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu các đơn vị trong Khối từ nay đến cuối năm cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
 
Thứ nhất, tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào như: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.
 
 
Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ở mỗi tổ chức. Chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời tập hợp, phản ánh và báo cáo với Đảng và Nhà nước. Tăng cường giám sát và phản biện xã hội.
 
 
Thứ ba, chú trọng chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương. Chú trọng công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tránh khen thưởng tràn lan. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng; quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Báo chí của các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền nội dung hoạt động của Khối.
 

Hoàng Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.150
55.650
Vàng nhẫn
53.000
53.500
Vàng nhẫn
53.000
53.600
Tỷ giá