Thứ năm, 09/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
TW Hội NDVN: Tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)
14:39 - 14/11/2019
(Cổng ĐT HND)- Sáng nay (14.11), tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Thào Xuân Sùng thông tin các nội dung Nghị quyết


Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo TW Hội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan. 
 
 
Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã quán triệt và truyền đạt nội dung chính của Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII).
 
 
Chủ tịch Thào Xuân Sùng nêu rõ: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
 
 
Các đại biểu tập trung nghiên cứu Nghị quyết

 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.
 
 
Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng thông tin khái quát tình hình biển Đông, một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
 
Buổi chiều, Chủ tịch Thào Xuân Sùng phổ biến một số nội dung khác cho các trưởng, phó ban cơ quan TW Hội.
 

Lê Trực
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá