Thứ hai, 27/09/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
“Các đơn vị cần đổi mới tư duy, nắm chắc về công tác tuyên giáo”
17:00 - 05/12/2019
(Cổng ĐT HND) – Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư các tổ chức chính trị- xã hội, do Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với T.Ư Hội NDVN tổ chức sáng nay (05/12), tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính phát biểu tại Hội nghị

 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 cơ quan, đơn vị trong Cụm.

 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính khẳng định: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của ban Tuyên giáo các cấp, các cấp Hội NDVN đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tư tưởng chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời, cổ vũ hội viên, nông dân tích cực tham gia xây hệ thống chính trị ở cơ sở và giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc.

 
Công tác tư tưởng, lý luận chính trị; tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; khoa giáo được đổi mới, nâng cao, góp phần động viên cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 
Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính bày tỏ sự phấn khởi khi T.Ư Hội NDVN đồng chủ trì Hội nghị. Đây là cơ hội để Ban Tuyên huấn của cơ quan cùng với các Ban Tuyên giáo của các đơn vị trong Cụm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác để hoạt động tuyên giáo ngày càng đổi mới, phát huy hiệu quả.

 
Sáu tháng cuối năm 2019, các Ban Tuyên giáo trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo T.Ư, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thể hiện rõ đặc thù trong chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư. Bên cạnh đó, nội dung, phương pháp của công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến về chất lượng giúp nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện.

 
Các Ban Tuyên giáo trong Cụm đã chủ động tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bảo đảm kịp thời, nghiêm túc. Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) có nhiều điểm mới, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

 
Tiêu biểu như: Lựa chọn báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm để giới thiệu, truyền đạt Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu, thảo luận những nội dung mới với thời lượng hợp lý; truyền hình trực tuyến; công tác giám sát, theo dõi việc học tập Nghị quyết được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết được tăng cường… Ngoài ra, công tác phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các Nghị quyết, Chỉ thị được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, chi Hội, Câu lạc bộ; tổ chức các hội thi lồng ghép với việc tìm hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

 
Ban Tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong định hướng và tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người lao động để kịp thời đấu tranh, phản bác đối với các quan điểm sai trái, thông tin độc; tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm…
 

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đều nhất trí với dự thảo báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm; nhất là những nhận định, đánh giá về kết quả; hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong năm 2020. Đồng thời, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo của các cơ quan, đơn vị trong Cụm nêu ra một số kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay và đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần thiết với Ban Tuyên giáo T.Ư.

 
Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Hội NDVN Nguyễn Hồng Sơn cho biết: Sáu tháng cuối năm 2019, công tác tuyên giáo của các cấp Hội đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ các cấp Hội trong việc tuyên truyền, triển khai, đưa các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện lớn, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân được triển khai đồng bộ. Việc nắm bắt những diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, hội viên, nông dân được các cấp Hội tăng cường; công tác chỉ đạo, định hướng được tiến hành thường xuyên. Hội duy trì tốt hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.


Đại tá Đoàn Thanh Hoan- Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá mảng công tác tuyên truyền báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin dư luận hiện nay

 
Đại tá Đoàn Thanh Hoan- Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng: Mảng công tác tuyên truyền báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thông tin dư luận, nhất là vào thời điểm có nhiều sự kiện lớn như hiện nay. Tổng Cục chính trị đã có sự định hướng và chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo tính chính xác khi có sự việc đột xuất diễn ra.

 
Đại tá Phạm Bá Hậu- Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đánh giá: Qua nắm bắt dư luận cho thấy, nhân dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII được nhân dân quan tâm. Ban Tuyên giáo T.Ư cần coi trọng kênh dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, dư luận của các nhà chính trị, nhà khoa học mang tính phản biện để nghiên cứu, báo cáo Bộ Chính trị.

 
Đại diện Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông tin: Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc các thế lực thù địch lợi dụng để đưa ra các thông tin xấu, độc diễn ra thường xuyên; đặc biệt khi thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang đến gần. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương cần nghiên cứu xu hướng các luồng thông tin để có sự định hướng sớm giúp các đơn vị trong Cụm kịp thời nắm bắt, chuẩn bị.


Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Tuyên giáo của các cơ quan, đơn vị trong Cụm đạt được trong thời gian qua

 
Kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Tuyên giáo của các cơ quan, đơn vị trong Cụm đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các Ban tuyên giáo trong Cụm cần chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

 
Theo đó, các đơn vị trong Cụm cần xác định rõ đặc thù từng ngành, lĩnh vực; chủ động, tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm đào tạo đối với đội ngũ làm công tác tuyên giáo, tư tưởng của Đảng.

 
“Năm 2020 và những năm tiếp theo, các đơn vị cần đổi mới tư duy, nắm chắc tình hình về công tác tuyên giáo; liên kết và chia sẻ thông tin. Nhất là đối với những thông tin liên quan đến vấn đề phản bác các quan điểm, sai trái của thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay”- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng khẳng định.

 

Minh Ánh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá